In the 14th General Elections of Malaysia on May 9th 2018, Malaysians voted the "Harapan" Coalition into government.

This Tracker is a non-partisan (non-party affiliated) initiative by the Rakyat to track our government's performance and to hold them accountable to their promises, towards a better Malaysia.

All promises here are cited by evidence and include those made in the manifesto, in official speeches given during campaigning, in press releases/conferences etc.

Inspired by: TrumpTracker/TrudeauMeter

1
8
3
0
49
33
6
1
106
42
6
6
65
12
1
0
11
11
2
3
57
3
2
0
108
13
6
1
Dipenuhi A01 & B01. Hapuskan GST Start the discussion!
Dipenuhi A02. Menstabilkan Harga Petrol Start the discussion!
Sedang Dijalani A03. Hapuskan hutang peneroka FELDA Start the discussion!
Sedang Dijalani A04 & D07. KWSP Untuk Suri Rumah Start the discussion!
Sedang Dijalani A05. Menyamaratakan Gaji Minimum Start the discussion!
Dipenuhi A06. Menangguhkan Bayaran PTPTN Start the discussion!
Sedang Dijalani A07. Menubuhkan Suruhanjaya Siasatan DiRaja - 1MDB, FELDA, MARA dan Tabung Haji Start the discussion!
Sedang Dijalani A08. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 Start the discussion!
Belum Bermula A09 & B09-02. Skim Peduli Sihat Start the discussion!
Sedang Dijalani A10. Kaji Semula Projek Mega Start the discussion!
Sedang Dijalani A11. Menyelesaikan masalah komuniti India yang tidak mempunyai status kewarganegaraan Start the discussion!
Sedang Dijalani A12 & B09-13. Menubuhkan Majlis Penasihat Kesihatan bebas untuk menasihati kementerian tentang pengukuhan penyampaian penjagaan kesihatan. Start the discussion!
Sedang Dijalani B00. Kos Kehidupan B02. Menurunkan tekanan kenaikan harga yang membebani rakyat Start the discussion!
Sedang Dijalani B00. Kos Kehidupan B03. Berkongsi kekayaan negara secara bersasar Start the discussion!
Sedang Dijalani B00. Kos Kehidupan B04. Menambah program perumahan mampu milk dan mampu sewa Start the discussion!
Belum Bermula B00. Kos Kehidupan B05. Meringankan beban hidup yang ditanggung oleh anak muda Start the discussion!
Sedang Dijalani B00. Kos Kehidupan B06. Menghapuskan kutipan tol Start the discussion!
Sedang Dijalani B00. Kos Kehidupan B07. Menyediakan subsidi minyak bersasar Start the discussion!
Sedang Dijalani B00. Kos Kehidupan B08. Memperbaiki kualiti dan liputan pengangkutan awam Start the discussion!
Sedang Dijalani B00. Kos Kehidupan B09. Mempertingkat akses dan kualiti perkhidmatan kesihatan Start the discussion!
Sedang Dijalani B00. Kos Kehidupan Menjamin keperluan makanan asas rakyat dan menjaga kebajikan petani Start the discussion!
Sedang Dijalani B02. KESTABILAN HARGA B02-01: Menstabilkan harga barangan keperluan asas dan mengawal faktor-faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga Start the discussion!
Sedang Dijalani B02. KESTABILAN HARGA B02-02: Memastikan syarikat- syarikat besar tidak boleh memonopolikan masyarakat Start the discussion!
Sedang Dijalani B02. KESTABILAN HARGA B02-03: Harga ubat-ubatan juga akan dipastikan berpatutan dengan cara memastikan wujud persaingan sihat di kalangan pembekal Start the discussion!
Belum Bermula B02. KESTABILAN HARGA B02-04: Bekerjasama secara proaktif dengan pihak pembekal untuk memastikan bekalan barang-barang sentiasa mencukupi, terutama di musim perayaan. Start the discussion!
Belum Bermula B02. KESTABILAN HARGA B02-05: Insentif yang secukupnya juga akan diberikan untuk meningkatkan bekalan keperluan asas supaya tekanan kenaikan harga boleh dikurangkan dalam masa jangka panjang Start the discussion!
Belum Bermula B02. KESTABILAN HARGA B02-08: Memberikan tanggungjawab kepada Bank Negara Malaysia untuk merangka strategi terbaik untuk mengembalikan nilai Ringgit kembali ke potensi sebenarnya dalam masa 3 tahun. Start the discussion!
Sedang Dijalani B03. JURANG KEKAYAAN B03-01: Membaiki dan struktur semla pengeluaran BR1M Start the discussion!
Belum Bermula B03. JURANG KEKAYAAN B03-02: Sistem bantuan kewangan bersasar tersebut akan berfungsi sebagai jaringan keselamatan sosial yang universal (universal social safety net) bagi semua rakyat yang layak Start the discussion!
Belum Bermula B03. JURANG KEKAYAAN B03-03: Memberi keutamaan kepada rakyat berpendapatan paling rendah di kawasan luar bandar, terutamanya di negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan dan Sabah, serta kawasan-kawasan FELDA dan FELCRA Start the discussion!
Belum Bermula B03. JURANG KEKAYAAN B03-04: Maklumat yang kini disimpan akan diselaraskan agar data yang dimiliki sentiasa terkini dan tepat Start the discussion!
Sedang Dijalani B03. JURANG KEKAYAAN B03-05: Negeri-negeri pengeluar minyak dan gas akan diberi royalti atau nilai bersamaan yang sewajarnya Start the discussion!
Sedang Dijalani B03. JURANG KEKAYAAN B03-06: Menambah jumlah royalti petroleum kepada Sabah dan Sarawak, serta negeri-negeri pengeluar petroleum yang lain, kepada 20 peratus atau nilai yang bersamaan Start the discussion!
Sedang Dijalani B04. Perumahan Mampu Milik B04-02(B): Merampingkan semua projek perumahan untuk memastikan mereka mematuhi konsep bina dan jual. Start the discussion!
Sedang Dijalani B04. Perumahan Mampu Milik B04-15: Peruntukan bagi tempat tinggal yang lebih besar bagi golongan miskin di bawah Rancangan Malaysia ke-12 (2021-2025) Start the discussion!
Sedang Dijalani B04. Perumahan Mampu Milik B04-16: Memudahkan proses permohonan pinjaman perumahan untuk golongan berpendapatan rendah dan pertengahan (golongan B40 dan M40). Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-01: Memperluaskan skim sewa milik (rent-to-own) di seluruh negara Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-02(A): Menetapkan satu had masa untuk projek perumahan disiapkan Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-03: Insentif juga akan diberikan kepada pemaju kecil dan sederhana Bumiputera dan bukan Bumiputera Start the discussion!
Sedang Dijalani B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-04: Merombak rancangan PR1MA Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-05: Mempermudahkan proses pembinaan rumah mampu milik di atas tanah-tanah waqaf Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-06: Bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk mempermudah proses penukaran status tanah Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-07: Kuota rumah mampu milik akan dinaikkan Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-08: Insentif cukai akan diberikan kepada syarikat perumahan yang memfokus kepada perumahan mampu milik Start the discussion!
Sedang Dijalani B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-09: Majlis Perumahan Mampu Milik Kebangsaan akan diwujudkan Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-10: Membina satu juta rumah mampu milik dalam masa dua penggal pentadbiran kami. Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-11: Menyelenggara satu pengkalan data terbuka rumah mampu milik yang belum terjual Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-12(A): Program khas “rumah mampu sewa” untuk mereka yang layak, terutamanya anak muda Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-12(B): Menyelenggara program sewabeli rumah mampu milik untuk golongan M40 dan B40 Start the discussion!
Sedang Dijalani B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-13: Perancangan dengan institusi perbankan agar akses kepada pinjaman perumahan untuk pembelian rumah pertama boleh diperluaskan Start the discussion!
Belum Bermula B04. PERUMAHAN MAMPU MILIK B04-14: Mengambil alih penyelenggaraan perumahan kos rendah Start the discussion!
Belum Bermula B05. ANAK MUDA B05-01: Memberi keutamaan kepada anak muda yang layak untuk membeli atau menyewabeli rumah mampu milik di seluruh Malaysia Start the discussion!
Belum Bermula B05. ANAK MUDA B05-02: Mengurangkan kadar duti eksais kereta import yang berperingkat bagi kereta pertama Start the discussion!
Dipenuhi B05. ANAK MUDA B05-03: (PTPTN) Melanjutkan tempoh mula bayar hanya apabila pendapatan bulanan kasar mencapai RM4,000 sebulan Start the discussion!
Tidak Dipenuhi B05. ANAK MUDA B05-04: (PTPTN) Pelajar cemerlang diberikan diskaun bayaran yang setimpal ataupun hutang PTPTN akan dilupuskan seluruhnya Start the discussion!
Belum Bermula B05. ANAK MUDA B05-05: Memperkenalkan insentif perkahwinan seperti yang diamalkan di oleh pentadbiran kami di Selangor Start the discussion!
Dipenuhi B05. ANAK MUDA B05-06: Insentif cukai akan dberi kepada majikan yang membantu membuat bayaran balik tanpa memotong gaji pekerja Start the discussion!
Belum Bermula B05. ANAK MUDA B05-07: Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti tinggi yang bersesuaian dengan kelayakan anak muda Start the discussion!
Belum Bermula B05. ANAK MUDA B05-08: Mengusahakan agar mobiliti graduan dimasukkan sebagai salah satu daripada agenda Komuniti Ekonomi ASEAN Start the discussion!
Belum Bermula B05. ANAK MUDA B05-09: Pertumbuhan ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang kini semakin popular di kalangan anak muda juga akan didokong Start the discussion!
Dipenuhi B05. ANAK MUDA B05-10: Mengurangkan 50% harga internet jalur lebar, tetapi meningkatkan kelajuannya sebanyak dua kali ganda Start the discussion!
Belum Bermula B06. PENGHAPUSAN TOL B06-01: Mengkaji semula semua perjanjian konsesi lebuhraya Start the discussion!
Belum Bermula B06. PENGHAPUSAN TOL B06-02: Mengambil alih konsesi dengan pampasan yang adil kepada syarikat berkaitan Start the discussion!
Sedang Dijalani B07. Subsidi Minyak Bersasar B07-01: Memberikan subsidi minyak kepada golongan motorsikal 125 cc ke bawah dan kereta 1300 cc ke bawah Start the discussion!
Belum Bermula B07. Subsidi Minyak Bersasar B07-02: Merangka satu mekanisme pemberian subsidi dengan menggunakan maklumat dalam rekod kad pengenalan Start the discussion!
Belum Bermula B07. Subsidi Minyak Bersasar B07-03: Mengambil kira keperluan untuk memastikan bilangan kenderaan persendirian di Malaysia tidak meningkat dengan mendadak Start the discussion!
Belum Bermula B07. Subsidi Minyak Bersasar B07-04: Memperbanyak dan memperbaiki pengangkutan awam agar pemilikan kenderaan bukan lagi menjadi suatu keperluan yang membelenggu rakyat Start the discussion!
Belum Bermula B08. PENGANGKUTAN AWAM B08-01: Memperluas liputan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan sekitar bandar dan luar bandar Start the discussion!
Belum Bermula B08. PENGANGKUTAN AWAM B08-02: Menggalakkan usahawan tempatan & teknologi baru until mengembangkan perkhidmatan pengangkutan awam Start the discussion!
Sedang Dijalani B08. PENGANGKUTAN AWAM B08-03: Memperkukuh hak para pemandu e-hailing dan menjamin hak dan kebajikan para pemandu teksi Start the discussion!
Belum Bermula B08. PENGANGKUTAN AWAM B08-04: Mengurangkan kos bayaran lesen bas sekolah Start the discussion!
Sedang Dijalani B08. PENGANGKUTAN AWAM B08-05: Memastikan syarikat-syarikat pengangkutan bersaing secara sihat untuk mendapatkan konsesi, agar tidak wujud monopoli Start the discussion!
Dipenuhi B08. PENGANGKUTAN AWAM B08-06: Memperkenalkan secara berperingkat skim pas pengangkutan bulanan dengan kos RM100 sebulan Start the discussion!
Belum Bermula B08. PENGANGKUTAN AWAM B08-07: Pertambahan 10,000 unit bas awam di seluruh negara dalam penggal pertama pentadbiran Start the discussion!
Sedang Dijalani B09. Kesihatan B09-10: Untuk mengurangkan masa penungguan pesakit di hospital Start the discussion!
Sedang Dijalani B09. KESIHATAN B09-01: Memastikan peruntukan kewangan bagi Kementerian Kesihatan dinaikkan kepada 4 peratus daripada KDNK Start the discussion!
Belum Bermula B09. KESIHATAN B09-03: Mengusahakan kerjasama lebih erat antara pusat-pusat kesihatan awam dengan klinik-klinik swasta Start the discussion!
Dipenuhi B09. KESIHATAN B09-04: Menambah peruntukan dan memberi insentif untuk merawat penyakit jarang berlaku Start the discussion!
Belum Bermula B09. KESIHATAN B09-05: Memberi tumpuan kepada penyakit tidak berjangkit Start the discussion!
Belum Bermula B09. KESIHATAN B09-06: Lebih banyak sumber kerajaan akan disalurkan kepada penjagaan kesihatan mental Start the discussion!
Belum Bermula B09. KESIHATAN B09-07: Menyediakan vaksin pneumokokus secara wajib untuk semua kanak-kanak di bawah umur 2 tahun Start the discussion!
Belum Bermula B09. KESIHATAN B09-08: Insentif akan disediakan untuk penubuhan pusat penjagaan paliatif Start the discussion!
Sedang Dijalani B09. KESIHATAN B09-09: Kementerian Kesihatan menyelesaikan masalah doktor-doktor muda atau houseman Start the discussion!
Sedang Dijalani B09. KESIHATAN B09-11: Kebajikan penyedia kesihatan awam - dari doktor kepada jururawat, pentadbir atau pemandu ambulans - akan dijaga Start the discussion!
Sedang Dijalani B09. KESIHATAN B09-12. Memastikan proses rantaian bekalan ubat yang lebih cekap, bertanggungjawab dan telus Start the discussion!
Belum Bermula B09. KESIHATAN B09-13. Lebih bijak dalam mencari cara pembiayaan lain untuk Kementerian Kesihatan dan melihat peningkatan tambahan dalam peruntukan belanjawan tahunan. Start the discussion!
Sedang Dijalani B10. Bekalan Makanan B10-01: Menilai semula Dasar Keselamatan Makanan Negara Start the discussion!
Sedang Dijalani B10. Bekalan Makanan B10-02: Mewujudkan satu dasar yang lebih baik dengan cara memanfaatkan teknologi pertanian moden yang terkini. Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-03: Memastikan Malaysia menjadi sebuah negara yang boleh menjamin kelangsungan sendiri pada masa krisis Start the discussion!
Dipenuhi B10. Bekalan Makanan B10-04: Monopoli yang diberi oleh UMNO dan Barisan Nasional kepada BERNAS akan dihapuskan Start the discussion!
Sedang Dijalani B10. Bekalan Makanan B10-05: Memastikan tahap bekalan padi negara mencapai kadar maksimum Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-06: Mengawal kemasukan beras import dan mengambil tindakan tegas terhadap penyeludupan beras. Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-07: Mewujudkan mekanisme aduan di Kemeterian Pertanian Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-08: Pemberian subsidi akan diuruskan oleh agensi kerajaan yang sesuai dan bukan lagi oleh syarikat berkepentingan seperti BERNAS Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-09: Pemberian bantuan akan dibuat dalam bentuk tunai kepada mereka yang layak untuk membolehkan mereka memilih sendiri baja dan benih yang berkualiti dan sesuai dengan keperluan sawah masing-masing Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-10: Memperkenalkan satu skim perlindungan Takaful demi menjamin kebajikan para petani, penternak dan nelayan Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-11(A): Menyediakan bantuan untuk menjamin pendapatan petani, penternak dan nelayan apabila musibah sebegini melanda Start the discussion!
Sedang Dijalani B10. Bekalan Makanan B10-11(B): Meneruskan memberi elaun sara hidup bulanan kepada nelayan untuk mengurangkan meringankan bebanan kos sara hidup golongan nelayan. Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-12: Stok penimbal getah akan diwujudkan untuk memastikan kestabilan di pasaran Start the discussion!
Belum Bermula B10. Bekalan Makanan B10-13: Membanteras manipulasi orang tengah ke atas petani, penternak dan nelayan Start the discussion!
Sedang Dijalani B10. Bekalan Makanan Memperkenalkan model perniagaan baru untuk National Feedlot Corporation yang gagal untuk meningkatkan pengeluaran daging setempat kepada 30%. Start the discussion!
Sedang Dijalani 0.REFORMASI POLITIK C11. Memperkasa perkhidmatan awam Start the discussion!
Belum Bermula C00. REFORMASI POLITIK C01. Mengembalikan maruah orang Melayu dan institusi-institusinya Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C02. Menghadkan tempoh perkhidmatan PM dan menstruktur semula Jabatan Perdana Menteri Start the discussion!
Belum Bermula C00. REFORMASI POLITIK C03. Menyelesaikan skandal 1MDB, FELDA, MARA dan Tabung Haji Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C04. Mereformasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan memperkasa usaha membanteras rasuah Start the discussion!
Tidak Dipenuhi C00. REFORMASI POLITIK C05. Memisahkan Pejabat Pendakwaraya Negara daripada Pejabat Peguam Negara Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C06. Mengembalikan wibawa institusi parlimen Start the discussion!
Belum Bermula C00. REFORMASI POLITIK C07. Menjamin ketelusan dan kemodenan sistem pilihan raya Start the discussion!
Belum Bermula C00. REFORMASI POLITIK C08. Mewujudkan mekanisme pembiayaan politik yang berintegriti Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C09. Mengembalikan kepercayaan terhadap institusi kehakiman dan perundangan Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C10. Menjadikan ATM dan pasukan PRDM sebagai sebuah pasukan yang dihormati dan disegani Start the discussion!
Belum Bermula C00. REFORMASI POLITIK C12. Menjadikan pentadbiran semua syarikat milik kerajaan (GLC) setaraf dengan piawaian antarabangsa Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C13. Memastikan sistem perolehan kerajaan menjana faedah maksimum untuk wang rakyat Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C14. Menghidupkan semangat sebenar konsep federalisme Start the discussion!
Belum Bermula C00. REFORMASI POLITIK C15. Memperkukuh peranan dan kuasa pihak berkuasa tempatan Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C16. Menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai rekod hak asasi yang dihormati dunia Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C18. Membina generasi muda yang kreatif dan bebas daripada cengkaman kezaliman Start the discussion!
Sedang Dijalani C00. REFORMASI POLITIK C19. Meningkatkan ketelusan dan integriti belanjawan dan proses belanjawan Start the discussion!
Belum Bermula C01. Institusi Melayu C01-01: Kuasa Raja-Raja Melayu dalam mentadbir agama dan adat istiadat Melayu akan dikembalikan ke negeri-negeri Start the discussion!
Belum Bermula C01. Institusi Melayu C01-02: Menubuhkan semula Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat untuk keharmonian negara and mengekalkan kedudukan istimewa bangsa Melayu Start the discussion!
Belum Bermula C01. Institusi Melayu C01-03: Memberi galakan kepada universiti-universiti awam untuk memperbanyak kajian dan perkongsian mengenai kesultanan Melayu Start the discussion!
Belum Bermula C01. Institusi Melayu C01-04: Muzium Diraja di Istana Negara lama akan dinaik taraf menjadi Muzium Pendidikan Kebangsaan Start the discussion!
Belum Bermula C01. Institusi Melayu C01-05: Memastikan tanah-tanah rezab Melayu dilindungi Start the discussion!
Belum Bermula C01. Institusi Melayu C01-06: Syarikat-syarikat milik kerajaan yang terpilih akan dipersediakan untuk dibeli agar peratus pemilikan ekuiti Melayu dan Bumiputera ditingkatkan Start the discussion!
Belum Bermula C01. Institusi Melayu C01-07: Prestasi dan pencapaian agenda memartabatkan maruah bangsa Melayu dan Islam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen & Belanjawan serial than Start the discussion!
Belum Bermula C02. Jabatan Perdana Menteri C02-01: Tempoh jawatan Perdana Menteri akan dihadkan kepada dua penggal sahaja Start the discussion!
Belum Bermula C02. Jabatan Perdana Menteri C02-02: Tempoh jawatan Menteri Besar dan Ketua Menteri akan dihadkan kepada dua penggal sahaja Start the discussion!
Dipenuhi C02. Jabatan Perdana Menteri C02-03: Perdana Menteri tidak akan memegang jawatan menteri lain, terutamanya jawatan Menteri Kewangan Start the discussion!
Dipenuhi C02. Jabatan Perdana Menteri C02-04: Menurunkan bilangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri kepada 3 orang sahaja Start the discussion!
Belum Bermula C02. Jabatan Perdana Menteri C02-05: Menurunkan peruntukan Jabatan Perdana Menteri daripada lebih RM17 bilion sekarang kepada kurang daripada separuh, iaitu RM8 bilion sahaja Start the discussion!
Sedang Dijalani C02. Jabatan Perdana Menteri C02-06: Mengurangkan bilangan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan memindahkan seberapa banyak agensi yang mungkin ke kementerian yang berkaitan Start the discussion!
Tidak Dipenuhi C02. Jabatan Perdana Menteri C02-07: Kuasa Perdana Menteri untuk memanipulasi institusi penting negara juga akan dihapuskan dengan mewujudkan lebih banyak proses semak imbang Start the discussion!
Belum Bermula C03. SKANDAL C03-01: Menjalankan siasatan terperinci untuk mengenalpasti mereka yang wajib menerima hukuman yang setimpal Start the discussion!
Belum Bermula C03. SKANDAL C03-02: Suruhanjaya siasatan akan ditubuhkan untuk menyiasat secara terperinci dan berasingan penyelewengan wang rakyat melalui 1MDB, FELDA, MARA dan Tabung Haji Start the discussion!
Belum Bermula C03. SKANDAL C03-03: Struktur pentadbiran 1MDB, FELDA, MARA dan Tabung Haji juga akan dikaji semula untuk memastikan wujud semak imbang yang efektif Start the discussion!
Belum Bermula C03. SKANDAL C03-04: Para pemegang jawatan akan dipastikan terdiri daripada golongan professional dan bukan mereka yang mempunyai kepentingan politik Start the discussion!
Sedang Dijalani C03. SKANDAL C03-05: Pelaburan-pelaburan yang meragukan di luar negara yang telah dibuat oleh syarikat-syarikat ini akan dihentikan dan kekayaan negara akan dibawa kembali ke tanah air untuk memastikan ia tidak dicuri oleh ahli politik dan golongan kleptokrat yang tidak bertanggungjawab Start the discussion!
Belum Bermula C04. Pencegahan Rasuah C04-01: Menaikkan taraf SPRM kepada sebuah suruhanjaya yang diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan, iaitu sama seperti kedudukan Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia Start the discussion!
Dipenuhi C04. Pencegahan Rasuah C04-02: SPRM akan melapor terus kepada Parlimen, dan bukan kepada Perdana Menteri Start the discussion!
Belum Bermula C04. Pencegahan Rasuah C04-03: Bilangan Pesuruhjaya SPRM akan ditambah dengan mewujudkan kuota untuk pertubuhan masyarakat sivil menjadi ahli SPRM Start the discussion!
Tidak Dipenuhi C04. Pencegahan Rasuah C04-04: Pelantikan Pesuruhjaya-Pesuruhjaya SPRM perlu disahkan secara demokratik oleh Parlimen. Start the discussion!
Belum Bermula C04. Pencegahan Rasuah C04-05: Menyemak semula Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Perlindungan Saksi 2009, untuk melakukan penambahbaikan yang perlu Start the discussion!
Belum Bermula C04. Pencegahan Rasuah C04-06: Akta Kebebasan Maklumat akan digubal, dan peruntukan kewangan akan diberikan untuk melaksanakan akta baru ini Start the discussion!
Sedang Dijalani C04. Pencegahan Rasuah C04-07: Semua Ahli Dewan Rakyat, Ahli Dewan Negara, dan pegawai kerajaan berpangkat JUSA C ke atas akan diwajibkan membuat pengisytiharan aset dan pendapatan. Start the discussion!
Belum Bermula C04. Pencegahan Rasuah C04-08: Mengambil bahagian aktif dalam gerakan antarabangsa, iaitu bermula dengan menjadi ahli Open Government Partnership Start the discussion!
Sedang Dijalani C04. Pencegahan Rasuah C04-09: Menteri, timbalan menteri dan setiausaha politik tidak boleh menerima hadiah daripada mana-mana pihak Start the discussion!
Sedang Dijalani C04. Pencegahan Rasuah C04-10: Mengambil tindakan keras ke atas pegawai awam yang sengaja membocor, membazir dan menyalah urus wang kerajaan Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-01: Memperkenalkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen 1963, dengan penambahbaikan dalam perkara-perkara tertentu Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-02: Speaker Dewan Rakyat dan Presiden Dewan Negara mestilah berhenti daripada politik kepartian sebaik sahaja menerima jawatan tersebut Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-03: Sebuah jawatankuasa khas akan dibentuk untuk menerima dan meneliti aduan ahli-ahli dewan mengenai keputusan-keputusan yang dirasakan tidak adil yang dilakukan oley Speaker Dewan Negara & Presiden Dewan Negara Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-04: Ketua Pembangkang akan diberikan status dan peruntukan yang sama dengan seorang Menteri Persekutuan Start the discussion!
Sedang Dijalani C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-05: Pembiayaan berdasarkan formula yang telus akan diberikan kepada semua ahli Dewan Rakyat untuk membolehkan mereka menjalankan tugas dan mengurus pusat khidmat masing-masing Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-06: Persidangan Dewan Rakyat akan dijalankan minimum 100 hari setiap tahun Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-07: Sistem Jawatankuasa Terpilih akan diinstitusikan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, lengkap dengan peruntukan dan staf sokongan yang sewajarnya untuk membolehkan ia berfungsi dengan berkesan Start the discussion!
Sedang Dijalani C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-08: Satu Jawatankuasa Terpilih Dewan Rakyat akan diwujudkan untuk memantau setiap Kementerian, dengan kuasa untuk memanggil Menteri dan pegawai kanan untuk memberi keterangan Start the discussion!
Tidak Dipenuhi C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-09: Jawatan-jawatan penting dalam negara seperti pelantikan ke Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Malaysia, mestilah disahkan oleh jawatankuasa yang bersesuaian di peringkat Parlimen Start the discussion!
Sedang Dijalani C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-10: Badan-badan kawal selia utama negara seperti Jabatan Peguam Negara, SPRM, Bank Negara, Suruhanjaya Sekuriti, dan Jabatan Audit Negara berhak dipanggil oleh jawatankuasa parlimen yang berkenaan Start the discussion!
Dipenuhi C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-11: Jawatan Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara akan dikhaskan kepada Ahli Parlimen daripada parti pembangkang Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-12: Menghidupkan budaya penerbitan Kertas Hijau untuk merancakkan perbincangan di kalangan rakyat Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-13: Penerbitan Kertas Putih untuk mengumumkan dasar- dasar besar kerajaan dan salah satu proses yang besar, sebelum akta baru diperkenalkan di Parlimen Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-14: Tempoh 30 minit akan diperuntukkan untuk sesi khas Soalan Kepada Perdana Menteri di Dewan Rakyat setiap minggu Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-15: Dewan Negara akan diperkasa untuk memastikan ia memainkan peranan sebagai mekanisme semak dan imbang kepada Dewan Rakyat Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-16: Bilangan Ahli-Ahli Dewan Negara yang dilantik oleh negeri-negeri akan dipastikan sentiasa lebih ramai berbanding mereka yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan supaya suara dan hak negeri sentiasa terjaga Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-17: Masa yang ditetap akan diperuntukkan untuk persoalan hal-hal yang telah ditentukan (rujuk artikel) Start the discussion!
Belum Bermula C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-18: Menerbitkan senarai penuh keahlian Ahli-Ahli Parlimen dalam lembaga pengarah syarikat milik kerajaan di peringkat persekutuan atau negeri, dan semua syarikat swasta, atau sebagai konsultan, beserta dengan jumlah elaun dan bayaran-bayaran lain yang diterimanya Start the discussion!
Tidak Dipenuhi C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN C06-19: Speaker Dewan Rakyat dan Presiden Dewan Negara akan dipastikan dilantik dari kalangan ahli-ahli Dewan yang mempunyai integriti dan kredibiliti. Start the discussion!
Dipenuhi C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-01: Membebaskan sepenuhnya Suruhanjaya Pilihanraya daripada campurtangan Perdana Menteri dan ahli-ahli politik lain dengan meletakkan Suruhanjaya Pilihanraya sepenuhnya di bawah pemantauan Parlimen Start the discussion!
Belum Bermula C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-02: Satu kuota akan diwujudkan untuk memastikan masyarakat sivil mempunyai wakil sebagai Ahli Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia Start the discussion!
Belum Bermula C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-03: Suatu jawatankuasa khas akan dibentuk di bawah pemantauan Timbalan Perdana Menteri untuk bekerjasama dengan masyarakat sivil dalam mewujudkan dan menerbitkan Garispanduan Kerajaan Sementara Start the discussion!
Sedang Dijalani C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-04: Tuntutan yang pernah disuarakan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Berhubung Dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya, Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil (BERSIH), serta laporan pemantauan PRU13 yang diterbitkan oleh Institute for Democracy & Economic Affairs (IDEAS) akan dijadikan landasan dalam mereformasi sistem pilihan raya Malaysia Start the discussion!
Belum Bermula C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-05: Menurunkan had umur layak mengundi kepada 18 tahun Start the discussion!
Belum Bermula C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-06: Pendaftaran automatik berdasarkan daftar Jabatan Pendaftaran Negara Start the discussion!
Belum Bermula C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-07: Memberi ruang kepada semua parti berdaftar yang akan bertanding dalam pilihan raya umum untuk bersiaran dalam saluran TV dan radio kendalian RTM Start the discussion!
Belum Bermula C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-08: Memastikan liputan pilihan raya oleh RTM adalah adil dan saksama Start the discussion!
Belum Bermula C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA C07-09: Memastikan nisbah yang adil dalam persempadanan semula kawasan pilihan raya, dan mengumumkan secara telus kepada khalayak umum, formula yang digunakan dalam menentukan bilangan pengundi dan saiz kawasan setiap kawasan pilihan raya Start the discussion!
Belum Bermula C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA Kerajaan Pakatan Harapan akan menetapkan tarikh pembubaran Parlimen terlebih dahulu Start the discussion!
Belum Bermula C08. PEMBIAYAAN POLITIK BERINTEGRITI C08-01: Akta Kawalan Pembiayaan Politik akan diperkenalkan untuk memastikan pendanaan politik di negara kita telus Start the discussion!
Belum Bermula C08. PEMBIAYAAN POLITIK BERINTEGRITI C08-02: Satu jawatankuasa khas akan ditubuhkan untuk menyediakan draf Akta dalam tempoh satu tahun telah berkuasa Start the discussion!
Belum Bermula C08. PEMBIAYAAN POLITIK BERINTEGRITI C08-03: Parti-parti politik yang layak akan menerima pembiayaan tahunan daripada kerajaan mengikut formula yang telus dan konsisten Start the discussion!
Belum Bermula C08. PEMBIAYAAN POLITIK BERINTEGRITI C08-04: Semua sumbangan politik mestilah daripada sumberyang boleh dikenalpasti Start the discussion!
Belum Bermula C08. PEMBIAYAAN POLITIK BERINTEGRITI C08-05: Parti-parti politik mesti menghantar laporan kewangan yang telah diaudit pada setiap tahun Start the discussion!
Belum Bermula C08. PEMBIAYAAN POLITIK BERINTEGRITI C08-06: Parti-parti politik tidak boleh memiliki aset yang melebihi RM1 billion Start the discussion!
Belum Bermula C08. PEMBIAYAAN POLITIK BERINTEGRITI C08-07: Syarikat-syarikat milik kerajaan tidak dibenarkan membuat sumbangan politik Start the discussion!
Belum Bermula C09. MENGEMBALIKAN KEYAKINAN KEPADA SISTEM KEHAKIMAN C09-01: Memastikan pelantikan hakim-hakim dilakukan dengan berpaksikan kelayakan dan pengalamannya, tanpa dipengaruhi kepentingan politik dan Perdana Menteri Start the discussion!
Belum Bermula C09. MENGEMBALIKAN KEYAKINAN KEPADA SISTEM KEHAKIMAN C09-02: Keanggotaan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman akab diputuskan oleh Jawatankuasa Terpilih Parlimen Start the discussion!
Belum Bermula C09. MENGEMBALIKAN KEYAKINAN KEPADA SISTEM KEHAKIMAN C09-03: Gaji, elaun dan imbuhan yang diberikan kepada hakim-hakim, termasuklah hakim Mahkamah Syariah, akan dipastikan sesuai dengan tahap professionalisme mereka Start the discussion!
Sedang Dijalani C09. MENGEMBALIKAN KEYAKINAN KEPADA SISTEM KEHAKIMAN C09-04: Pelantikan Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan melalui jalan belakang seperti yang diamalkan oleh UMNO dan Barisan Nasional, akan dihentikan serta merta Start the discussion!
Belum Bermula C09. MENGEMBALIKAN KEYAKINAN KEPADA SISTEM KEHAKIMAN C09-05: Satu peraturan akan diperkenalkan agar para hakim memberi penghakiman bertulis setiap kali keputusan kes diumumkan Start the discussion!
Dipenuhi C10. TENTERA & POLIS C10-01 & E04-01: Peruntukan kepada PDRM akan dipertingkat untuk menaik taraf kemudahan kepada anggota polis terutamanya bagi anggota berpangkat rendah, dan keperluan kepada lebih ramai anggota Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-02: Peruntukan untuk latihan akan dinaikkan untuk PDRM Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-03: Menjalankan perbincangan dan kajian terperinci dengan kedua-dua pasukan untuk mengenalpasti keperluan peralatan, persenjataan dan latihan termoden yang diperlukan Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-04: Mewujudkan mekanisme untuk memperkukuh hubungan dan akauntabiliti antara pasukan polis peringkat negeri dan daerah dengan masyarakat setempat Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-05: Desentralisasi berperingkat akan dijalankan untuk mempertingkat keberkesanan perkhidmatan polis di peringkat setempat Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-06: Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis atau Independent Police Complaints and Misconduct Commission (IPCMC) akan ditubuhkan dalam penggal pertama pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-07: Peranan dan fungsi Cawangan Khas Polis (Special Branch) akan diperhalusi dan dipermodenkan, agar mereka memberi tumpuan kepada keselamatan dalam negeri, anti-terorisme dan jenayah terancang Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-08: CAWANGAN KHAS POLIS - Pemantauan yang bermotif politik kepartian akan dihentikan Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-09: Cawangan Khas juga akan diberi tanggungjawab untuk merangka dengan segera strategi holistik untuk mengawal dan memerangi terorisme dan ekstremisme agama Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-10: Kadar pencen ahli tentera & polis yang sedia ada akan dikaji semula dan diselaraskan dengan kos sara hidup semasa Start the discussion!
Belum Bermula C10. TENTERA & POLIS C10-11: Membiayai persatuan bekas pegawai polis dan persatuan bekas tentera. Peruntukan awal akan diberikan sekurang- kurangnya sebanyak RM500,000 setahun untuk setiap persatuan Start the discussion!
Belum Bermula C11. PERKHIDMATAN AWAM C11-01: Meletakkan sektor perkhidmatan awam kembali ke tempat yang sewajarnya dengan memastikan para pegawai kerajaan tidak terlibat atau terpengaruh dengan sentimen politik kepartian dalam melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat Start the discussion!
Belum Bermula C11. PERKHIDMATAN AWAM C11-02: Mengehadkan penglibatan konsultan tempatan dan antarabangsa dalam penggubalan dasar negara Start the discussion!
Belum Bermula C11. PERKHIDMATAN AWAM C11-03: Suruhanjaya Pekhidmatan Awam akan diarahkan untuk mengenalpasti para pegawai kerajaan yang berbakat dan berpotensi untuk memainkan peranan lebih besar dalam pentadbiran negara dan negeri Start the discussion!
Belum Bermula C11. PERKHIDMATAN AWAM C11-04: Kenaikan pangkat akan dilakukan berdasarkan prestasi perkhidmatan dan pengalaman & ketelusan semla proses akan dipastikan Start the discussion!
Belum Bermula C11. PERKHIDMATAN AWAM C11-05: Budaya kreatif dan kebolehan berfikir di luar kotak akan digalakkan Start the discussion!
Sedang Dijalani C11. PERKHIDMATAN AWAM C11-06: Elaun keraian Jusa A ke atas dipotong 10% Start the discussion!
Belum Bermula C12. GLC C12-01: Syarikat-syarikat GLC akan beroperasi dalam sektor yang mengalami kegagalan pasaran, dan bukan untuk bersaing secara tidak sihat dengan syarikat swasta Start the discussion!
Belum Bermula C12. GLC C12-02: GLC akan diarahkan mendepani usaha mempertingkat pemilikan Bumiputera dalam ekonomi negara Start the discussion!
Tidak Dipenuhi C12. GLC C12-03: Memastikan pelantikan ahli lembaga pengarah ke dalam GLC nasional dan negeri adalah dari kalangan golongan professional, dan bukan berdasarkan kaitan politik mereka Start the discussion!
Belum Bermula C12. GLC C12-04: Bayaran elaun kepada semua ahli lembaga pengarah syarikat GLC nasional dan negeri akan diterbitkan setiap tahun dalam format yang mudah disemak oleh rakyat Start the discussion!
Belum Bermula C12. GLC C12-05: Semua syarikat GLC akan mewujudkan program khas pembangunan vendor Bumiputera. Start the discussion!
Belum Bermula C12. GLC C12-06: Menerima pakai piawaian antarabangsa, seperti Garispanduan OECD Mengenai Tadbir Urus Syarikat Milik Kerajaan, dalam rangka memperbaiki keseluruhan tadbir urus GLC Start the discussion!
Belum Bermula C12. GLC C12-07: Sebuah Jawatankuasa Khas Parlimen akan ditubuhkan untuk menerima laporan secara berkala daripada Bahagian Pelaburan Kerajaan Kementerian Kewangan mengenai prestasi GLC-GLC dalam negara Start the discussion!
Sedang Dijalani C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-01: Mereformasi sistem perolehan dan pemberian kontrak kerajaan Start the discussion!
Sedang Dijalani C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-02: Memastikan sistem tender terbuka digunakan dengan meluas dan telus, terutamanya untuk projek-projek besar Start the discussion!
Sedang Dijalani C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-03: Kementerian Kewangan akan diarahkan untuk menyemak semula semua projek infrastruktur gergasi dengan negara asing agar faedahnya dapat dikongsi oleh semua rakyat Malaysia secara saksama Start the discussion!
Sedang Dijalani C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-04: Menyemak semula amalan sistem perolehan dan tender kerajaan, serta proses perkongsian awam-swasta yang ditadbir oleh Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) Start the discussion!
Belum Bermula C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-05: UKAS akan dipindah ke Kementerian Kewangan dari Jabatan Perdana Menteri dan segala prosegue pemberian contrae akan dikaji dan dirombak sexual Start the discussion!
Belum Bermula C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-06: Penggunaan teknologi maklumat dan sistem atas talian akan diperkembangkan agar pengaruh individu dan politik dalam membuat keputusan dapat dihapuskan Start the discussion!
Belum Bermula C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-07: Maklumat tentang kontrak yang telah dipersetujui akan dipaparkan dalam laman sesawang agar ia boleh disemak oleh rakyat dan masyarakat sivil Start the discussion!
Belum Bermula C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-08: Industri Kecil dan Sederhana, termasuk IKS Bumiputera, akan diberi bantuan untuk mengakses maklumat mengenai tender-tender kerajaan, agar mereka mempunyai peluang yang saksama untuk membida kontrak yang sesuai dengannya Start the discussion!
Sedang Dijalani C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI C13-09: Penjawat awam dilarang memegang lebih 5 jawatan dalam syarikat berbeza bagi mengelakkan penyelewengan dalam pemberian kontrak. Start the discussion!
Belum Bermula C14. Federalisme C14-01: Pembahagian hak dan tanggungjawab seperti yang tersenarai dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan akan dihormati, dan perubahan Jadual Kesembilan untuk menambah kuasa kerajaan pusat akan diminimumkan Start the discussion!
Sedang Dijalani C14. Federalisme C14-02: Kuasa negeri-negeri akan diperkukuhkan dengan menurunkan beberapa kuasa yang sesuai kepada negeri, seperti kuasa untuk pentadbiran pengangkutan, kebajikan, perkhidmatan sosial, pertanian dan perlindungan alam sekitar Start the discussion!
Belum Bermula C14. Federalisme C14-03: Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada hasil cukai pendapatan akan dipulangkan kepada negeri-negeri tempat pembayar cukai bermastautin Start the discussion!
Sedang Dijalani C14. Federalisme C14-04: Pada tiga tahun pertama pentadbiran kami, 50 peratus daripada peruntukan belanja pembangunan akan dikhaskan kepada lima negeri termiskin, iaitu Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu dan Perlis Start the discussion!
Belum Bermula C15. PIHAK BERKUASA TEMPATAN C15-01: Memastikan PBT seluruh negara boleh mencapai piawaian perkhidmatan antarabangsa dalam menjalankan tanggungjawab mereka seperti yang dinyatakan dalam Sustainable Development Goals 2030 Start the discussion!
Belum Bermula C15. PIHAK BERKUASA TEMPATAN C15-02: Akauntabiliti PBT kepada masyarakat setempat akan dipertingkatkan agar mereka menjadi lebih bertanggungjawab kepada penduduk setempat dengan memindai Akta Kerajaan Tempatan 1976 Start the discussion!
Belum Bermula C15. PIHAK BERKUASA TEMPATAN C15-03: Pertubuhan-pertubuhan masyarakat sivil setempat akan diberi tempat untuk menyuarakan pandangan mereka secara terus dalam PBT Start the discussion!
Belum Bermula C16. HAK ASASI C16-01: Laporan SUHAKAM akan dijadikan agenda perbahasan di Parlimen Start the discussion!
Belum Bermula C16. HAK ASASI C16-02: Pesuruhjaya-Pesuruhjaya SUHAKAM akan dilantik melalui proses Jawatankuasa di Parlimen Start the discussion!
Belum Bermula C16. HAK ASASI C16-03: elan Hak Asasi Manusia Kebangsaan akan dperbaiki dan dilaksanakan sepenuhnya. Matlamat kita ialah agar kedudukan Malaysia dalam Universal Periodic Review menjadi lebih baik dan peningkatan prestasi kita selaras dengan perkembangan dunia. Start the discussion!
Belum Bermula C16. HAK ASASI C16-04: Peruntukan untuk aktiviti-aktiviti hak asasi manusia oleh SUHAKAM dan badan-badan lain yang berkaitan akan dipertingkatkan Start the discussion!
Belum Bermula C16. HAK ASASI C16-05: Kapasiti pejabat Wakil Malaysia ke Suruhanjaya Antara Kerajaan ASEAN Mengenai Hak Asasi Manusia (AICHR) juga akan dipertingkat agar kita boleh memainkan peranan utama di peringkat serantau Start the discussion!
Sedang Dijalani C16. HAK ASASI C16-06: Konvensyen-konvensyen antarabangsa yang sesuai tetapi belum diratifikasi akan diratifikasikan seberapa segera, termasuklah Konvensyen Antarabangsa Mengenai Hak Politik dan Sivil Start the discussion!
Sedang Dijalani C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-01: Memansuhkan Akta Hasutan 1948 Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-02: Memansuhkan Akta Pencegahan Jenayah 1959 Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-03: Memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-04: Memansuhkan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-05: Memansuhkan Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 Start the discussion!
Sedang Dijalani C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-06: Memansuhkan Hukuman gantung mandatori dalam semua akta Start the discussion!
Sedang Dijalani C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-07: Memansuhkan peruntukan-peruntukan yang zalim dalam Kanun Keseksaan 1997 terutama dalam isu perhimpunan aman dan kegiatan memudaratkan demokrasi Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-08: Memansuhkan peruntukan-peruntukan yang zalim dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Start the discussion!
Sedang Dijalani C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-09: Memansuhkan peruntukan-peruntukan yang zalim dalam Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah- Langkah Khas) 2012 (SOSMA) Start the discussion!
Sedang Dijalani C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-10: Memansuhkan peruntukan-peruntukan yang zalim dalam Akta Perhimpunan Aman 2012 Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-11: Memansuhkan peruntukan-peruntukan yang zalim dalam Akta Pencegahan Keganasan 2015 (POTA) Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-12: Menghapuskan semua peruntukan dalam semua undang-undang yang menghalang pihak mahkamah menyemak keputusan-keputusan kerajaan atau undang-undang yang diperkenalkan oleh kerajaan Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-13: Menyemak semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan media agar kebebasan media akan dijamin Start the discussion!
Belum Bermula C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-14: Mengambil langkah segera untuk meningkatkan kebebasan dan profesionalisme entiti- entiti seperti Radio Televisyen Malaysia (RTM) dan BERNAMA Start the discussion!
Sedang Dijalani C17. Menghapuskan undang-undang yang zalim C17-15: Menubuhkan sebuah Majlis Media (Media Council) yang dianggotai oleh tokoh-tokoh media sendiri, yang akan dipertanggungjawabkan menyelaras garispanduan etika pelaporan dan bertindak sebagai badan hisbah dalam menangani aduan orang ramai tentang media Start the discussion!
Sedang Dijalani C18. GENERASI MUDA C18-02: Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) akan dibatalkan kerana ia tidak berjaya mencapai objektif yang digariskan dan penuh dengan pembaziran Start the discussion!
Sedang Dijalani C19. Budget Berintegriti C19-08: Kerajaan akan meneliti dakwaan berhubung peruntukan ke atas Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V yang dikatakan mencecah RM256.9 juta bagi tempoh Januari 2017 hingga April 2018 Start the discussion!
Sedang Dijalani C19. BUDGET BERINTEGRITI C19-01: Memperbaiki ketelusan pentadbiran kewangan negara Start the discussion!
Belum Bermula C19. BUDGET BERINTEGRITI C19-02: Melaksanakan belanjawan yang lebih bertanggungjawab Start the discussion!
Belum Bermula C19. BUDGET BERINTEGRITI C19-03: Kementerian Kewangan akan diarahkan menyediakan laporan pertengahan penggal untuk membolehkan ahli-ahli parimen menilai prestasi pengurusan kewangan negara secara telus Start the discussion!
Belum Bermula C19. BUDGET BERINTEGRITI C19-04: Melaksanakan sistem perakaunan akrual (accrual accounting) supaya perbelanjaan kerajaan diatur dengan baik Start the discussion!
Sedang Dijalani C19. BUDGET BERINTEGRITI C19-05: Menjalankan siasatan forensik yang menyeluruh dalam tahun pertama pentadbiran kami untuk mengenal pasti kedudukan sebenar kewangan negara. Maklumat ini akan dikongsi dengan rakyat dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Start the discussion!
Belum Bermula C19. BUDGET BERINTEGRITI C19-06: Jabatan Statistik Negara akan diarah untuk menerbitkan data-data penting tentang ekonomi dan sosial secara berkala, dalam format yang mudah dianalisa dan mudah diakses Start the discussion!
Belum Bermula C19. BUDGET BERINTEGRITI C19-07: Satu panel pakar yang dianggotai oleh individu- individu yang dihormati akan dibentuk untuk menasihati Jabatan Statistik Negara Start the discussion!
Sedang Dijalani C20. PILIHAN RAYA TEMPATAN C20-01: Pilihan raya tempatan untuk memilih Datuk Bandar dan Presiden Majlis Tempatan akan diadakan Start the discussion!
Belum Bermula D00. Ekonomi D04. Menubuhkan Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Saksama Start the discussion!
Sedang Dijalani D01. Memajukan ekonomi Bumiputera dan semua rakyat berbilang bangsa D01-01. Mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara yang ekonominya terbuka, menarik minat pelabur asing serta syarikat gergasi dunia untuk melabur, dan menggalakkan syarikat tempatan melabur ke luar negara Start the discussion!
Belum Bermula D01. Memajukan ekonomi Bumiputera dan semua rakyat berbilang bangsa D01-02. Memberi sokongan berterusan dalam semua aspek kepada pengusaha IKS Bumiputera dan juga pengusaha IKS lain yang layak. Mereka yang berkebolehan untuk berkembang ke luar negara akan diberi bantuan modal dan teknologi yang sewajarnya Start the discussion!
Belum Bermula D01. Memajukan ekonomi Bumiputera dan semua rakyat berbilang bangsa D01-03. Kepentingan IKS akan sentiasa dijamin dalam semua perjanjian perdagangan antarabangsa, bukan menjaga kantung syarikat besar dan kroni sahaja Start the discussion!
Belum Bermula D01. Memajukan ekonomi Bumiputera dan semua rakyat berbilang bangsa D01-04. Menerbitkan laporan jumlah pegangan ekuiti Melayu dan Bumiputera terkini agar ia menjadi penanda aras yang tepat dalam usaha mencapai matlamat peningkatan ekuiti Melayu dalam pasaran.M Start the discussion!
Belum Bermula D01. Memajukan ekonomi Bumiputera dan semua rakyat berbilang bangsa D01-05. Membentangkan Laporan jumlah pegangan ekuiti Melayu dan Bumiputera terkini di Parlimen dalam setiap Ucapan Belanjawan Menteri Kewangan. Start the discussion!
Belum Bermula D01. Memajukan ekonomi Bumiputera dan semua rakyat berbilang bangsa D01-06. Mengangkat kedudukan badan-badan bukan kerajaan yang memperjuangkan status ekonomi Melayu dan Bumiputera, seperti Majlis Perundingan Melayu atau badan-badan lain, sebagai rakan dialog rasmi kerajaan. Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan B02-13. Memastikan bahawa wanita boleh mencapai kemuncak kerjayanya tanpa halangan: (A) Menggalakkan pengamalan waktu kerja feksibel untuk ibu-ibu yang perlu menjaga anak mereka. (B) Memberi insentif kepada syarikat-syarikat yang menjaga kebajikan pekerja wanita mereka. Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-01. Penyertaan strategik negara dalam rantaian nilai dan produk serantau seperti ASEAN, dan global, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral yang lain akan dilaksanakan dengan tersusun. Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-02. Menjayakan rundingan bilateral dengan Kesatuan Eropah dan negara-negara lain Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-03. Menggalakkan pelaburan berterusan dari negara China dan negaranagara Asia yang lain yang bermutu tinggi dan faedahnya dapat dikongsi bersama oleh semua rakyat, terutamanya kaum Bumiputera dan para peniaga IKS semua bangsa Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-04. Dewan-dewan perniagaan dan persatuan serta rangkaian perniagaan akan diberi akses terus ke Kementerian-Kementerian dan agensi-agensi. Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-05. Malaysia Productivity Corporation (MPC) akan diberi dana dan bidang kuasa yang lebih luas untuk membolehkan mereka memperluas Amalan Kawal Selia Baik (Good Regulatory Practice) dan mengurangkan bebanan regulasi yang tidak diperlukan. Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-06. Kapasiti mereka sebagai secretariat PEMUDAH akan diperkukuh agar keberkesanannya boleh dipertingkatkan dan peruntukan akan diberikan agar mereka boleh menjalankan kajian segera untuk mengenalpasti peraturan-peraturan yang diperkenalkan oleh UMNO dan Barisan Nasional yang membelenggu produktiviti dengan tujuan agar peraturan berkenaan dimansuhkan. Start the discussion!
Sedang Dijalani D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-07. Merangsangkan pertumbuhan sektor ekonomi baru, ekonomi perkongsian, sektor penyelidikan dan pembangunan, serta memperkukuh perlindungan harta intelek agar syarikat-syarikat boleh melabur dalam aktiviti inovasi dengan lebih rancak. Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-08. Penambahbaikan sistem pendidikan dan latihan kemahiran, menggalakkan inovasi dan pengkomersialan harta intelek, membantu syarikat-syarikat menggunapakai teknologi, automasi dan sistem IT terkini. Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-09. Memastikan kerangka dasar persaingan negara adalah yang terbaik, beserta dasar tenaga buruh yang memastikan keuntungan dikongsi secara adil. Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-10. Mempermudahkan kerangka peraturan untuk IKS dan syarikat-syarikat lain supaya kos menjalankan perniagaan dapat diturunkan Start the discussion!
Belum Bermula D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-11. Memastikan penyelarasan antara dasar hubungan antarabangsa negara dengan dasar pembangunan industri, agar Malaysia boleh menggunakan diplomasi ekonomi dalam membantu para usahawan kita berjaya di peringkat serantau dan antarabangsa. Start the discussion!
Sedang Dijalani D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-12. Menyokong perniagaan yang memerlukan bantuan untuk memperbaiki teknologi dan inovasinya, termasuklah dengan cara memastikan polisi pelaburan kita akan menggalakkan kemasukan teknologi terkini ke dalam negara. Start the discussion!
Sedang Dijalani D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan D02-14. Meningkatkan keyakinan pelabur dengan meningkatkan kualiti pendidikan kita. Kurangkan beban pentadbiran guru supaya mereka mempunyai lebih banyak masa untuk mengajar. Start the discussion!
Belum Bermula D03. Memperkenalkan sistem percukaian mesra rakyat dan mesra usahawan D03-01. Mengkaji semula sistem percukaian negara secara holistik, dengan matlamat menjadikan kadar cukai pendapatan, cukai korporat dan cukai-cukai lain, kompetitif berbanding negaranegara ASEAN yang lain. Start the discussion!
Belum Bermula D03. Memperkenalkan sistem percukaian mesra rakyat dan mesra usahawan D03-02. Menkaji semula kadar cukai syarikat dan cukai pendapatan untuk peniaga kecil-kecilan dan pekerja sambilan dengan matlamat mengurangkan bebanan mereka. Start the discussion!
Belum Bermula D03. Memperkenalkan sistem percukaian mesra rakyat dan mesra usahawan D03-03. Membantu majoriti rakyat Malaysia menambah pendapatan dan memperluas perniagaannya dengan mewujudkan sistem cukai korporat yang mesra IKS, mesra peniaga atas talian dan mesra pekerja sambilan dan mereka yang bekerja dalam sektor ekonomi perkongsian. Start the discussion!
Belum Bermula D03. Memperkenalkan sistem percukaian mesra rakyat dan mesra usahawan D03-04. Mengkaji semula kadar cukai pendapatan peribadi supaya bebanan terhadap golongan 40 peratus pertengahan (M40) dapat dikurangkan. Start the discussion!
Sedang Dijalani D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-01. Menaikkan upah minimum di Sabah dan Sarawak untuk menjadi sama dengan yang di Semenanjung. Start the discussion!
Sedang Dijalani D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-02. Menaikkan kadar gaji minimum kepada RM1,500 sebulan di seluruh negara dalam penggal pertama pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, dan menyemak kadar ini setiap 2 tahun. Start the discussion!
Sedang Dijalani D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-03. Berkongsi 50 peratus daripada kos ini dengan majikan. Ini bermaksud apabila gaji minimum dinaikkan daripada RM1,000 ke RM1,500, Kerajaan Pakatan Harapan akan membiayai RM250, manakala majikan pula membiayai RM250 lagi. Start the discussion!
Sedang Dijalani D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-04. Mengurangkan bilangan pekerja asing daripada 6 juta kepada 4 juta orang dalam penggal pertama pentadbiran. Start the discussion!
Belum Bermula D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-05. Mempelbagaikan pakej galakan dan insentif kepada para pengusaha kecil dan sederhana, terutamanya untuk mereka yang tinggal di kampung-kampung dan di kawasan-kawasan FELDA seluruh negara. Start the discussion!
Belum Bermula D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-06. Membantu Majlis dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri agar mereka boleh menyalurkan bantuan zakat dan sedekah kepada golongan kurang berkeupayaan dengan lebih efektif dan pantas. Start the discussion!
Belum Bermula D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-07. Berkongsi maklumat tentang pendapatan isi rumah dan keperluan rakyat termiskin secara pintar dengan peringkat negeri, tanpa mengubah kuasa negeri dalam pentadbiran agama masing-masing. Start the discussion!
Belum Bermula D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-08(A). Mewujudkan sebuah agensi khas untuk mengambil alih pengurusan BR1M dan memperkenalkan skim bantuan tunai (cash transfer scheme) yang tersusun dan bebas daripada pengaruh politik kepartian. Start the discussion!
Belum Bermula D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-08(B). Agensi ini akan mengambil tindakan segera untuk mengkaji mekanisme bantuan sosial di negara-negara maju dan seterusnya merangka skim yang sesuai dengan kemampuan Malaysia, serta menggalakkan sektor swasta dan badan-badan kebajikan untuk menyumbang. Start the discussion!
Belum Bermula D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti D05-09. Melipatganda penglibatan sektor badan kebajikan dan keusahawanan sosial dalam membantu golongan yang memerlukan. Bantuan dan insentif yang sewajarnya akan disediakan untuk badan-badan yang berkelayakan. Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-01(A). Memperkukuhkan hak para pekerja menubuhkan kesatuan sekerja dan memilih kesatuan sekerja di tempat kerja masing-masing. Para pekerja perlu diberi hak untuk menubuhkan kesatuan sekerja, dan kebebasan mereka untuk menyertai secara sukarela sesebuah kesatuan akan dipertahankan. Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-01(B). Melindungi dan memperluaskan hak pekerja untuk berunding dengan majikan secara berkumpulan (collective bargaining). Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-02. Memastikan kualiti perlindungan hak pekerja di Malaysia setara dengan piawaian antarabangsa, termasuklah konvensyen yang digariskan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa (International Labour Organisation). Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-03. Mewujudkan 1 juta pekerjaan berkualiti untuk memastikan wujud mobiliti sosial yang membolehkan lebih ramai warga kita menjadi golongan kelas menengah. Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-04. Merancakkan pelaburan dalam sektor teknologi STEM demi menjamin masa depan negara dalam persaingan dunia. Start the discussion!
Sedang Dijalani D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-05. Menaikkan gaji minimum ke RM1,500, dan pada masa yang sama, memperkenalkan dasar dan peraturan agar pekerja tempatan diutamakan oleh majikan. Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-06. Mengurangkan bilangan pekerja asing secara berperingkat dan melarang Menteri kami memberi surat sokongan untuk mengambil pekerja asing. Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-07. Memberi latihan semula secara percuma kepada mereka yang menganggur dalam sektor-sektor baru, terutamanya sektor teknologi, demi menyiap-siagakan pekerja Malaysia menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0. Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-08. Mengabsahkan status lebih dari 150,000 orang pelarian, termasuk dari Rohingya dan Syria, yang mempunyai kad UNHCR sebagai pelarian dan memberi kebenaran untuk mereka bekerja. Hak mereka sebagai pekerja juga akan dilindungi secara saksama dengan para pekerja lain. Start the discussion!
Sedang Dijalani D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-09. Memastikan perkhidmatan penjagaan anak disediakan bagi anak berumur sehingga 12 tahun. Perkhidmatan ini akan diberi subsidi di semua Jabatan kerajaan. Syarikat swasta pula akan diberi insentif untuk menyediakan perkhidmatan yang sama. Start the discussion!
Belum Bermula D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti D06-10. Mengkoordinasi dengan IKS agar perkhidmatan jagaan anak boleh disediakan dengan menggabungkan pekerja daripada beberapa syarikat di tempat yang sama, termasuklah dengan menggunakan khidmat syarikat keusahawanan sosial dan pertubuhan-pertubuhan bukan berteraskan keuntungan. Start the discussion!
Belum Bermula D08. Menjaminkan kesejahteraan rakyat jangka panjang B08-01. Menyemak dan menyenaraikan semua hutang kerajaan dan liabiliti yang ditanggung oleh kerajaan akibat jaminan-jaminan yang dikeluarkan. Senarai ini akan diterbitkan kepada rakyat agar rakyat faham kedudukan sebenar hutang dan liabiliti negara. Start the discussion!
Belum Bermula D08. Menjaminkan kesejahteraan rakyat jangka panjang D08-02. Memperkenalkan satu akta yang menghalang kerajaan daripada mengambil wang rakyat yang disimpan dalam tabung-tabung amanah untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Ini akan menyelamatkan wang rakyat dalam tabungtabung amanah seperti Lembaga Tabung Haji, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Kumpulan Wang Amanah Persaraan (KWAP) dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT). Start the discussion!
Belum Bermula D08. Menjaminkan kesejahteraan rakyat jangka panjang D08-03. Merombakkan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988 agar KWAN menjadi salah satu instrumen jaminan kestabilan kewangan negara pada masa depan, yang ditadbir secara professional. Start the discussion!
Belum Bermula D08. Menjaminkan kesejahteraan rakyat jangka panjang D08-04. Menyalurkan peratusan tetap daripada keuntungan daripada Petronas, dengan minimum RM10 bilion setahun, dan keuntungan syarikat-syarikat milik kerajaan lain kepada KWAN, sebagai tabungan negara jangka panjang. Start the discussion!
Belum Bermula D08. Menjaminkan kesejahteraan rakyat jangka panjang D08-05(A). Memberikan peruntukan tetap sebanyak RM 60 juta setahun dalam penggal pertama pentadbiran kepada kawasan-kawasan luar bandar Cina dan di kampung-kampung baru. Start the discussion!
Belum Bermula D08. Menjaminkan kesejahteraan rakyat jangka panjang D08-05(B). Menyediakan peluang pinjaman dengan kadar faedah rendah bagi membantu perniagaan kecil yang sering menjadi pekerjaan utama di kebanyakan kampung ini. Pinjaman sedemikian akan digunakan untuk menarik usahawan yang ingin melabur dalam perniagaan di kampung-kampung (Cina) ini untuk meningkatkan daya tarikan tempat bersejarah dan kebudayaan yang wujud di sana. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-01(A). Merombak Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) agar Orang Asal diberi keupayaan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan bukannya dikuasai dan dikawal oleh jabatan tersebut. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-01(B). Menyusun langkah-langkah perlu agar Ketua Pengarah JAKOA dapat dilantik dari kalangan masyarakat Orang Asal sendiri. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-02. Melaksanakan cadangan-cadangan daripada Laporan Inkuiri Nasional Mengenai Hak Tanah Adat Orang Asal / Asli yang disediakan oleh SUHAKAM pada tahun 2013. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-03. Menjamin bahawa Orang Asal mendapat pembelaan yang lebih baik dalam skim pembangunan tanah seperti FELCRA dan RISDA. Sebarang perjanjian yang tidak adil kepada Orang Asal akan dirombak semula. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-04. Mengiktiraf tanah adat Orang Asal dengan sewajarnya dengan memperuntukkan dana untuk melaksanakan kajian lengkap yang boleh mengenalpasti sempadan tanah adat dengan tepat. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-05. Memperuntukkan lebih banyak sumber untuk menaik taraf infrastruktur perkampungan Orang Asal, termasuk jalan berturap, grid elektrik 24 jam, bekalan air yang dirawat dan rangkaian komunikasi yang stabil, supaya tiada komuniti Orang Asal yang terpinggir. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-06(A). Membesarkan sekolah-sekolah di perkampungan Orang Asal dan memberikan sumber-sumber secukupnya untuk memastikan anak-anak Orang Asal mendapat pendidikan berkualiti. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-06(B). Memasukkan di sekolah kurikulum yang sesuai dengan suasana sosiobudaya Orang Asal. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-07(A). Menyalurkan peruntukan untuk memelihara budaya dan warisan Orang Asal. Start the discussion!
Belum Bermula D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia D09-07(B). Melaksanakan program sesuai untuk mempromosi budaya dan warisan Orang Asal kepada semua rakyat Malaysia dan di gelanggang antarabangsa. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-01. Mentadbir negara bertuah ini dengan berpaksikan prinsip kelestarian dan pembangunan mapan yang mesra alam. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-02. Mengkaji semula dasar dan peraturan alam sekitar supaya setaraf dengan Amalan Baik Antarabangsa. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-03. Memeriksa semula projek-projek kontroversial yang telah diluluskan atau yang sedang berjalan untuk memastikan semuanya mematuhi piawaian yang ditetapkan. Semua projek-projek pembangunan mestilah mematuhi piawaian perlindungan alam sekitar antarabangsa sebelum diberikan kelulusan. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-04. Menguatkuasakan kuota pembalakan dengan tegas untuk memastikan hutan negara kita boleh dipulihara. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-05. Memperkemas dan melaksanakan sepenuhnya peraturan-peraturan untuk melindungi hidupan laut, hidupan liar dan alam semula jadi, serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pemburu dan pembalak haram. Start the discussion!
Sedang Dijalani D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-05. Menyokong Agenda Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals, SDG) yang dipelopori oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu iaitu matlamat untuk mengurangkan 40 peratus pelepasan karbon menjelang 2020. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-07. Mempertingkatkan penjanaan tenaga melalui sumber boleh diperbaharui daripada 2 peratus sekarang kepada 20 peratus menjelang 2025. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-08. Mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang dijanakan oleh batu arang yang merupakan salah satu kaedah penjanaan kuasa tenaga yang memberi kesan negatif besar dari segi pelepasan CO2. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-09. Menilai semula dasar pelaburan negara agar keutamaan diberikan kepada industri yang berteknologi tinggi dan menggunakan tenaga daripada sumbersumber boleh diperbaharui. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-10. Semak semula semua undang-undang dan peraturan berkenaan pengurusan dan perlindungan alam sekitar agar struktur tatakelola yang tepat dapat diwujudkan, selaras dengan zaman moden yang semakin mencabar. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-11. Menguatkuasakan peraturan yang ketat untuk memastikan Malaysia tidak menjadi tempat pembuangan bahan-bahan tercemar oleh syarikat-syarikat dari negara lain. Start the discussion!
Sedang Dijalani D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-12. Menubuhkan “Majlis Koordinasi Kebangsaan untuk Adaptasi dan Mitigasi Iklim” yang berperanan menyelaras tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan untuk menangani cabaran berkenaan dengan perubahan iklim. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-13. Mempercepatkan kerja-kerja penyesuaian agar infrastruktur dan minda rakyat jelata bersedia untuk menangani perubahan iklim yang berlaku. Start the discussion!
Dipenuhi D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-15. Memberhentikan usaha UMNO dan Barisan Nasional untuk membina loji tenaga nuklear. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-15. Menjadikan biodiversiti sebagai salah satu sumber pendapatan negara akan dilipatganda. Start the discussion!
Belum Bermula D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar D10-16. Mendapatkan sekurang-kurangnya dua lagi Taman Negara kita diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO (World Heritage Site). Start the discussion!
Sedang Dijalani 100 Hari Kerajaan Pakatan Harapan juga menggariskan 10 janji yang akan dilaksanakan dalam masa 100 hari pertama kami membentuk kerajaan Persekutuan. Start the discussion!
Belum Bermula AGAMA Akta Kebencian Agama dan Kaum dirangka - Mujahid Start the discussion!
Dipenuhi ANWAR Mahathir "Yes I'm calling for his [Anwar's] release" Start the discussion!
Sedang Dijalani Dalam Negeri Nurul Izzah: "Penjara dan lokap akan melalui pembaharuan institusi pada sesi parlimen akan datang." Start the discussion!
Belum Bermula Dalam Negeri PM Mahathir: "Pemegang kad pengenalan merah dan berstatus pemastautin tetap berusia 60 tahun ke atas akan diberi taraf warganegara, sekali gus diberi kad pengenalan biru" Start the discussion!
Belum Bermula INFRASTRUKTUR Denda akan dikenakan ke atas lapangan terbang yang gagal mencapai se-setengah KPI, termasuk pengendalian bagasi penumpang Start the discussion!
Sedang Dijalani INFRASTRUKTUR Kementerian Pengangkutan akan mengkaji semula kontrak dan pelaksanaan Sistem Pe­nguatkuasaan Automatik (AES), iaitu kamera yang dipasang di lebuhraya seluruh negara. Start the discussion!
Sedang Dijalani Isu-isu Konstituen Revert Bangsar South to its original name of Kampung Kerinchi Start the discussion!
Tidak Dipenuhi Kabinet "Kalau kita menang Putrajaya, Nga Kor Ming akan menjadi Menteri di Kabinet baru Pakatan" - Lim Guan Eng Start the discussion!
Tidak Dipenuhi Kabinet "PM akan melengkapkan kabinetnya menjelang akhir minggu ini" - Tun Mahathir Start the discussion!
Tidak Dipenuhi Kabinet PM Mahathir: "Lim Guan Eng hanya boleh mengangkat sumpah sebagai Menteri Kewangan jika undang-undang membenarkannya berbuat demikian. Kalau ada kes, kita tak boleh lantik" Start the discussion!
Belum Bermula Kanak-Kanak Kes Adam Rayqal: Kementerian laksanakan penambahbaikan Terhadap kebajikan Bayi - Hannah Yeoh Start the discussion!
Belum Bermula KANAK-KANAK ementerian Kesihatan bercadang mewujudkan peraturan khusus bagi mengawal khidmat 'doula' (pembantu ketika proses kelahiran) kepada wanita bersalin - Dr Dzulkefly Ahmad Start the discussion!
Belum Bermula KANAK-KANAK Kerajaan akan menambah baik akta sedia ada termasuk Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 bagi memastikan pemantauan yang lebih berkesan dapat dilakukan ke atas pengasuh di rumah. Start the discussion!
Belum Bermula Kerja Raya Kementerian Kerja Raya akan memberi lebih fokus kepada projek-projek infrastruktur, hospital, sekolah dan bekalan air bersih Start the discussion!
Belum Bermula Kerja Raya Kerajaan Pakatan Harapan akan meneruskan projek yang telah diluluskan dan ditandatangani perjanjian semasa pentadbiran Kerajaan BN, dan diberikan kepada kontraktor yang sepatutnya. Start the discussion!
Sedang Dijalani Komunikasi "Kalau kami menang Putrajaya, saya akan bawa Radiohead ke Malaysia." - Nurul Izzah Start the discussion!
Belum Bermula Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan memperkenalkan mekanisme baharu mengenai permohonan dan penyaluran dana kerajaan bagi penerbitan dokumentari untuk siaran Radio Televisyen Malaysia (RTM), dalam masa terdekat (September 2018) Start the discussion!
Sedang Dijalani Komunikasi Memansuhkan Akta Antiberita Tidak Benar 2018 Start the discussion!
Sedang Dijalani Peguam Negara "Sebagai penjaga kepentingan awam, saya akan menjaga kepentingan orang ramai dan bukan sahaja kerajaan" Start the discussion!
Dipenuhi PELANCONGAN Semak kadar rata RM10 setiap bilik setiap malam yang dikenakan ke atas pelancong asing Start the discussion!
Sedang Dijalani Pembangunan Menubuhkan sebuah jawatankuasa bagi menjalankan kajian mengenai pemerolehan dan pembangunan semula zon perumahan di kawasan Highland Towers Start the discussion!
Belum Bermula Pengangkutan Kementerian Pengangkutan akan mengkaji 51 cadangan keselamatan jalanraya Start the discussion!
Sedang Dijalani Pengangkutan Kerajaan akan memperketatkan undang-undang memandu ketika mabuk Start the discussion!
Sedang Dijalani Pengendalian Bencana Laporan penuh pencarian MH370 Julai ini - Anthony Loke Start the discussion!
Belum Bermula Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Merangka dasar pembaziran sifar yang merangkumi polisi bank makanan iaitu pasar raya akan mengagihkan lebihan barangan keperluan pengguna kepada golongan sasaran. Start the discussion!
Sedang Dijalani Tun Mahathir Jika Menang, Mahathir Cuma Menjabat 2 Tahun dan Serahkan ke Anwar Start the discussion!
Belum Bermula E00. MALAYSIA YANG INKLUSIF & MODERAT E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat Start the discussion!
Belum Bermula E00. MALAYSIA YANG INKLUSIF & MODERAT E02. Mengembalikan wibawa universiti awam dan pengajian tinggi Start the discussion!
Belum Bermula E00. MALAYSIA YANG INKLUSIF & MODERAT E03. Membela nasib golongan OKU Start the discussion!
Belum Bermula E00. MALAYSIA YANG INKLUSIF & MODERAT E04. Memerangi jenayah dan gejala sosial Start the discussion!
Belum Bermula E00. MALAYSIA YANG INKLUSIF & MODERAT E05. Mendokong keutuhan institusi keluarga dan kejiranan Start the discussion!
Belum Bermula E00. MALAYSIA YANG INKLUSIF & MODERAT E06. Memperkasa institusi kemasyarakatan, masyarakat sivil dan keusahawanan sosial Start the discussion!
Dipenuhi E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-01: Kuota kemasukan ke sekolah berasrama penuh (SBP) dan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) akan memberi kelebihan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, terutama mereka daripada luar bandar dan FELDA Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-02: Taraf pengangkutan ke sekolah-sekolah akan diperbaiki, terutamanya dengan memperbaiki kualiti jalan-jalan kampung dan memastikan keselamatan bas-bas sekolah Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-03: Insentif yang sesuai akan diberikan supaya lebih banyak sektor swasta melibatkan diri dalam membantu memperbaiki sekolah-sekolah kerajaan melalui program usahasama antara kerajaan dan sektor swasta (public- private partnership) dan melalui tanggungjawab sosial korporat (CSR) Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-04: Memperbetulkan model Sekolah Amanah yang wujud sekarang agar kos pembiayaan pendidikan secara keseluruhannya dapat diturunkan dengan cara membawa masuk disiplin kos yang biasanya diamalkan oleh sektor swasta Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-05 & E02-08: Memastikan syarikat- syarikat milik kerajaan mempertingkat jumlah biasiswa pendidikan yang diberikan kepada golongan B40 dan M40 Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-06: Biasiswa khas akan diwujudkan untuk guru- guru yang mahu menyambung pengajian dan latihan professional mereka Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-07: Mewujudkan jawatan Pembantu Pengajar (Teaching Assistant) untuk membantu guru-guru, termasuk dalam melaksanakan tugasan pentadbiran Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-08: Memperbaiki akses dan kebolehgunaan sistem teknologi maklumat di sekolah-sekolah Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-09: Memastikan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan diberikan dana dan kuasa yang secukupnya untuk menjalankan tugas mereka, terutamanya dalam memastikan sistem Pendidikan kita adalah kompetitif dan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Start the discussion!
Sedang Dijalani E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-10: Membangunkan aliran teknikal dan vokasional agar ia benar-benar setaraf dengan aliran lain dan bukan lagi sebagai pilihan kedua Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-11: Sekolah berasrama penuh aliran TVET akan diwujudkan untuk pelajar cemerlang dari semua aliran Start the discussion!
Belum Bermula E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat E01-12: Kualiti pendidikan sekolah agama, sekolah mubaligh dan sekolah jenis kebangsaan akan ditambahbaik dengan cara memastikan peruntukan yang diberikan adalah sentiasa mencukupi dan guru-guru mempunyai peluang untuk mengikuti latihan professional dengan sewajarnya Start the discussion!
Belum Bermula E02. Mengembalikan wibawa universiti awam dan pengajian tinggi E02-02: Kesatuan Pelajar (Students Union) pula akan diberikan peruntukan tersendiri oleh institusi, dan mereka bebas mentadbir kesatuan sendiri, sesuai dengan amalan negara-negara maju Start the discussion!
Belum Bermula E02. Mengembalikan wibawa universiti awam dan pengajian tinggi E02-03: Lembaga Pengarah Universiti akan diberi autonomi dan kuasa untuk memilih dan melantik Naib Canselor dan Timbalan-Timbalan Naib Canselor berdasarkan merit dan dengan cara yang telus dan kompetitif Start the discussion!
Belum Bermula E02. Mengembalikan wibawa universiti awam dan pengajian tinggi E02-04: Lembaga Pengarah Universiti juga akan diberi kuasa menentukan penunjuk prestasi, menilai pencapaian dan menentukan tangga gaji dan ganjaran-ganjaran lain bagi pegawai- pegawai kanan universiti, serta menguruskan peruntukan kewangan yang diberi Start the discussion!
Belum Bermula E02. Mengembalikan wibawa universiti awam dan pengajian tinggi E02-06: Mengiktiraf sijil UEC sebagai syarat am kelayakan untuk memasuki institusi-institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dengan syarat pemohon memiliki kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM Start the discussion!
Belum Bermula E02. Mengembalikan wibawa universiti awam dan pengajian tinggi E02-09: Melipatganda peluang pengajian menggunakan Massive Open Online Courses (MOOC) yang diiktiraf dan mempunyai akreditasi, agar golongan muda boleh menggunakan teknologi moden untuk menyambung pengajian dalam bidang yang diminati Start the discussion!
Belum Bermula E03. Membela nasib golongan OKU E03-01: Memberi mandat kepada Institut Sosial Malaysia untuk menjadi peneraju berpusat kajian dasar-dasar kerajaan berkaitan golongan kurang upaya secara holistik Start the discussion!
Belum Bermula E03. Membela nasib golongan OKU E03-02: Satu Pusat Kecemerlangan Dasar Orang Kurang Upaya akan diwujudkan dalam Institut Sosial Malaysia untuk tujuan ini, dan untuk bekerjasama dengan semua badan- badan yang bersesuaian dalam hal ini Start the discussion!
Sedang Dijalani E03. Membela nasib golongan OKU E03-03: Menaikkan peruntukan pendidikan khas di sekolah-sekolah kerajaan, terutamanya untuk melatih guru, membeli kelengkapan kelas, dan menambah bilangan tempat yang boleh disediakan Start the discussion!
Belum Bermula E03. Membela nasib golongan OKU E03-04: Bekerjasama dengan sektor swasta dan keusahawanan sosial untuk menyediakan lebih banyak peluang latihan teknikal dan vokasional bagi golongan istimewa Start the discussion!
Belum Bermula E03. Membela nasib golongan OKU E03-05: Insentif sekaligus akan diberikan kepada syarikat- syarikat swasta untuk menyediakan kemudahan bagi golongan istimewa Start the discussion!
Belum Bermula E03. Membela nasib golongan OKU E03-06: Semua jabatan kerajaan dan agensinya diwajibkan mempunyai infrastruktur yang mesra golongan istimewa Start the discussion!
Belum Bermula E03. Membela nasib golongan OKU E03-07: Pusat-pusat jagaan golongan urang upaya akan diletakkan di bawah kawal selia Suruhanjaya Pertubuhan Kebajikan dan Bukan Berteraskan Keuntungan agar mereka mendapat sokongan yang sewajarnya Start the discussion!
Belum Bermula E04. Memerangi jenayah dan gejala sosial E04-02: PDRM akan diberi peruntukan yang sesuai untuk membolehkan mereka menghantar para pegawai menjalani latihan lanjut, terutamanya dalam menangani jenayah rogol dan gangguan seksual wanita dan kanak- kanak Start the discussion!
Belum Bermula E04. Memerangi jenayah dan gejala sosial E04-03: Kerjasama antara PDRM dengan pihak-pihak terbabit yang lain dalam menangani jenayah atas talian akan dipertingkat, iaitu dengan pendanaan dan sokongan dasar yang sewajarnya Start the discussion!
Belum Bermula E04. Memerangi jenayah dan gejala sosial E04-04: Agensi penguatkuasa akan diarahkan membanteras sehabis-habisnya arak dan rokok seludup yang semakin bermaharajalela, termasuk kawalan yang lebih ketat di sempadan dan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang disabitkan bersalah Start the discussion!
Belum Bermula E04. Memerangi jenayah dan gejala sosial E04-05: Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang mengilang, menjual atau terlibat dalam pembekalan arak murah, terutamanya ke kawasan-kawasan persisiran, luar bandar dan golongan bawah umur Start the discussion!
Belum Bermula E04. Memerangi jenayah dan gejala sosial E04-06: Menggiatkan lagi kerjasama dengan pihak swasta dan syarikat-syarikat milik kerajaan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan anti-buli, anti-jenayah dan anti-gejala sosial di sekolah-sekolah, serta menambah bilangan kaunselor terlatih di sekolah-sekolah Start the discussion!
Belum Bermula E04. Memerangi jenayah dan gejala sosial E04-07: Kerajaaan Pakatan Harapan akan mempertingkat kerjasama dengan pihak NGO yang terlibat dalam pemulihan penagih dadah untuk mengurangkan kadar mereka yang kembali menggunakan dadah Start the discussion!
Belum Bermula E04. Memerangi jenayah dan gejala sosial E04-08: Menggalakkan penggunaan langkah-langkah pengurangan kemudaratan (harm reduction) dalam menangani gejala penagihan dadah dan mengurangkan penyakit Start the discussion!
Belum Bermula E05. Mendokong keutuhan institusi keluarga dan kejiranan E05-01: Mengiktiraf nilai institusi keluarga dalam sistem percukaian negara. Langkah segera yang akan kami lakukan ialah dengan membolehkan pelepasan cukai pendapatan dipindahkan antara suami dan isteri (transferable tax allowance) dengan kadar yang lebih tinggi. Di samping itu, kami juga akan memperkenalkan pelepasan cukai pendapatan untuk pasangan yang berkahwin (married couple allowance) Start the discussion!
Belum Bermula E05. Mendokong keutuhan institusi keluarga dan kejiranan E05-02: Memastikan pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi disebarluas ke seluruh negara dan tidak bertumpu di bandar-bandar besar sahaja. Ini bagi mengurangkan penghijrahan yang jauh dari keluarga Start the discussion!
Belum Bermula E05. Mendokong keutuhan institusi keluarga dan kejiranan E05-03: Menggalakkan penganjuran aktiviti kejiranan dan mewujudkan lebih banyak ruang dan taman awam agar aktiviti berkenaan lebih mudah dianjurkan Start the discussion!
Belum Bermula E05. Mendokong keutuhan institusi keluarga dan kejiranan E05-04: Pelapasan cukai korporat akan diberikan kepada aktiviti-aktiviti syarikat yang menyumbang kepada pengukuhan institusi keluarga. Aktiviti-aktiviti yang layak mendapat pelepasan cukai akan ditentukan melalui konsultasi dengan Malaysian Employers Federation (MEF) serta pertubuhan-pertubuhan yang sesuai Start the discussion!
Belum Bermula E06. Memperkasa institusi kemasyarakatan, masyarakat sivil dan keusahawanan sosial E06-01: Mempermudah proses penubuhan badan kebajikan, yayasan dan pertubuhan bukan kerajaan yang sah Start the discussion!
Belum Bermula E06. Memperkasa institusi kemasyarakatan, masyarakat sivil dan keusahawanan sosial E06-02: Memastikan proses untuk badan-badan kebajikan mendapat pengecualian cukai menjadi lebih telus, lebih mudah dan bebas daripada salah guna kuasa politik Start the discussion!
Belum Bermula E06. Memperkasa institusi kemasyarakatan, masyarakat sivil dan keusahawanan sosial E06-03: Menubuhkan Suruhanjaya Pertubuhan Kebajikan dan Bukan Berteraskan Keuntungan (Charities and Non- Profit Organisations Commission) yang akan mengambil alih peranan Pendaftar Pertubuhan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dalam penyeliaan pertubuhan kebajikan Start the discussion!
Belum Bermula JABATAN HIDUPAN LIAR SABAH To modernise, upgrade and re-equip Sabah Wildlife Department by injecting RM15mil or more over a period of five years and to increase manpower by 25% Start the discussion!
Sedang Dijalani Malaysia Pakatan Harapan akan mengiktiraf sijil UEC sebagai syarat am kelayakan untuk memasuki institusi-institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dengan syarat pemohon memiliki kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM. Untuk tujuan ini, sijil UEC akan dinilai agar setaraf dengan syarat am kelayakan sedia ada untuk kemasukan ke IPTA. Start the discussion!
Belum Bermula Sabah & Sarawak Desentralisasi kuasa kepada Sabah dan Sarawak Start the discussion!
Belum Bermula Sabah & Sarawak Memastikan ekonomi Sabah dan Sarawak berkembang dengan lebih pesat demi kemakmuran hidup rakyat seluruhnya Start the discussion!
Belum Bermula Sabah & Sarawak Membela nasib penduduk luar bandar dan kawasan pedalaman Start the discussion!
Belum Bermula Sabah & Sarawak Memperbaiki kualiti pendidikan dan khidmat kesihatan Start the discussion!
Belum Bermula Sabah & Sarawak Mempertahankan kedaulatan dan keselamatan Sabah Start the discussion!
Belum Bermula Sabah & Sarawak Memulangkan dan menjamin hak tanah adat Sabah dan Sarawak Start the discussion!
Belum Bermula Sabah & Sarawak Mencipta lebih banyak peluang pekerjaan bergaji tinggi untuk anak-anak Sabah dan Sarawak Start the discussion!
Belum Bermula Sabah & Sarawak Menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai model masyarakat harmoni Start the discussion!
Belum Bermula SABAH & SARAWAK Memberi elaun kepada pastor jika situasi kewangan negeri membenarkan Start the discussion!
Dipenuhi SABAH & SARAWAK MP Chan Foong Hin: "Sabah akan mendapat menteri persekutuan" Start the discussion!
Belum Bermula SABAH & SARAWAK Shafie Apdal: "“Saya memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan membantu membina gereja-gereja." Start the discussion!
Belum Bermula Memartabatkan peranan Malaysia dalam institusi antarabangsa Start the discussion!
Belum Bermula Memimpin usaha menyelesaikan konflik Rohingya dan Palestin Start the discussion!
Belum Bermula Mempertahankan sempadan negara daripada pencerobohan, penyeludupan dan pemerdagangan manusia Start the discussion!
Belum Bermula Menjadikan Malaysia sebuah negara yang dikenali kerana integritinya, bukan kerana rasuahnya Start the discussion!
Belum Bermula Menubuhkan Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-01(A): Menubuhkan sebuah Suruhanjaya Siasatan DiRaja untuk membedahsiasat FELDA secara keseluruhannya, dan mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengembalikan semula maruah dan kegemilangan FELDA. Suruhanjaya ini juga akan ditugaskan menyiasat semua kontrak dan perjanjian yang ditandatangani oleh FELDA. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-01(B): Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Khas Kabinet untuk menyelia pelaksanan Suruhanjaya Siasatan DiRaja berkenaan. Jawatankuasa Khas Kabinet ini juga diberi tanggungjawab mendengar secara langsung keluhan warga FELDA, mengenalpasti masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mengkoordinasi penyelesaian yang perlu diambil oleh agensi-agensi kerajaan untuk mempertingkat kualiti kehidupan warga FELDA. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-01(C): Meminda Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 supaya harta dan aset-aset FELDA yang diselewengkan akan diambil kembali melalui proses undang-undang yang sah. Peneroka juga boleh membawa kes mereka ke mahkamah. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-02(A): Menyusun semula tadbir urus FELDA untuk membolehkan mereka memberi fokus kepada perniagaan teras FELDA, iaitu sektor perladangan, demi kesejahteraan peneroka dan keluarga mereka. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-02(B): Meneliti struktur pemilikan FELDA untuk memastikan ia tidak hilang arah dan kebajikan peneroka sentiasa terpelihara melalui konsep perkongsian keuntungan yang adil. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-02(C): Merombak sistem pentadbiran FELDA agar suara peneroka boleh didengar secara rasmi di peringkat tertinggi pengurusan, dan memberhentikan lantikan berdasarkan kaitan politik ke dalam Lembaga Pengarah FELDA dan anak-anak syarikatnya. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-02(D): Mengkaji mekanisme untuk memastikan penambahbaikan mutu pengurusan ladang dan pengurusan hutang, menghapuskan orang tengah yang tidak perlu, lantas memastikan manfaat yang maksimum untuk peneroka. Jawatan Pengerusi FELDA terutamanya akan diberikan kepada individu yang mempunyai pengalaman yang relevan dan beramanah. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-03(A): Memberi keutamaan kepada anak-anak FELDA yang berkelayakan dalam pelantikan ke jawatan-jawatan yang sesuai dalam FELDA di semua peringkat dan dalam semua anak syarikat. Sekiranya kemasukan peneroka baru ke skim FELDA akan dibuka semula, mengkhaskan kemasukan tersebut untuk masyarakat Melayu dan Bumiputera berpendapatan rendah sahaja. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-03(B): Naikkan wang sara hidup untuk peneroka semasa penanaman semula sehingga jumlah maksimum RM2,000 sebulan sekiranya diperlukan oleh. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-03(C): Untuk memastikan peneroka tidak terjebak dalam keberhutangan yang melampaui keperluan, memperkenalkan program pendidikan pengurusan kewangan untuk menggalakkan peneroka mengambil pinjaman wang sara hidup dalam jumlah yang perlu dan mampu dibayar semula sahaja. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-03(D): Memastikan pembayaran hasil ladang dibayar kepada peneroka dalam jangka masa kurang daripada 45 hari setelah hasil dipungut. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-03(E): Gunakan dividen yang diperolehi daripada pelaburan FELDA dan anak-anak syarikat FELDA untuk mengurangkan bebanan hutang yang terpaksa ditanggung oleh warga FELDA, termasuklah hutang tanam semula, hutang membaiki rumah, hutang membeli rumah, hutang “pendahuluan hasil” dan lain-lain lagi. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-03(F): Beri keutamaan kepada generasi kedua dan ketiga FELDA yang mahu membeli atau menyewabeli rumah mampu milik yang dibina oleh kerajaan atau syarikat-syarikat milik kerajaan di seluruh negara. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-04(A): Guna sebahagian dividen yang diperolehi daripada pelaburan FELDA dan anak-anak syarikat FELDA untuk membina Bandar-bandar Baru FELDA dan perumahan generasi kedua yang lengkap dengan kemudahan asas, internet dan fasiliti rumah kedai untuk mencipta peluang keusahawanan. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-04(B): Menyediakan kemudahan aktiviti remaja dan anak muda di bandar-bandar baru FELDA, termasuklah menambah latihan kemahiran untuk mereka. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-04(C): Membina jaringan infrastuktur yang baik untuk menghubungkan gugusan-gugusan FELDA dengan pekan-pekan dan bandar-bandar terdekat, untuk memastikan akses kepada peluang pekerjaan yang lebih luas bagi anak-anak muda. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-05(A): Memastikan sekolah-sekolah dalam kawasan FELDA mempunyai peralatan mengajar yang secukupnya. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-05(B): Menetapkan kuota khas bagi anak-anak FELDA di sekolah-sekolah berasrama penuh (SBP) dan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM). Tambahan lagi, mewujudkan kuota keutamaan di kolej-kolej kemahiran dan universiti-universiti awam untuk anak-anak FELDA. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-05(C): Menambah peluang biasiswa bagi anak-anak peneroka FELDA dan tidak mengehadkan daripada peruntukan FELDA sahaja. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-05(D): Memberi insentif kepada syarikat milik kerajaan dan penaja-penaja lain yang memberi biasiswa dan bantuan pendidikan kepada anak-anak FELDA. Start the discussion!
Belum Bermula F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA F01-05(E): Memperluaskan skim latihan teknikal dan vokasional untuk anak-anak FELDA, terutamanya dalam bidang agro-pelancongan sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempelbagai sumber pendapatan setiap generasi warga FELDA. Start the discussion!
Sedang Dijalani Kanak-kanak Mewujudkan Pelan Hala Tuju Kesejahteraan Kanak-Kanak bagi merangka pelbagai program strategik secara bersepadu dan menyeluruh bagi mengatasi isu pendidikan, kemiskinan, perumahan dan pemakanan membabitkan kesejahteraan kanak-kanak Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Fokus segera yang akan diberikan ialah untuk memberi latihan dan membantu golongan ibu tunggal kaum India. Salah satu projek awal yang akan diperkenalkan ialah inisiatif mentor sepenuh masa untuk membimbing ibu tunggal India dalam bidang keusahawanan untuk membantu mereka membina kehidupan yang selesa. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Kementerian-kementerian yang berkaitan, seperti Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, akan diarahkan meneliti dan menyelesaikan masalah kemiskinan bandar dan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat India. Kementerian-kementerian ini juga akan diarahkan melaksanakan dasar-dasar pembangunan yang inklusif agar kaum India tidak ditinggalkan seperti yang sering dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Kerajaan Pakatan Harapan akan memberi peluang bagi kaum India menyertai projek-projek penerokaan tanah yang bermodelkan FELDA, FELCRA dan lain-lain lagi yang sesuai termasuk menyediakan sokongan kewangan dan kawal selia yang diperlukan kepada komuniti India untuk menyertai bidang pertanian terutamanya dalam ladang tenusu dan sayur-sayuran. Start the discussion!
Sedang Dijalani Malaysian Indians Kerajaan Pakatan Harapan akan memperkenalkan gaji minimum RM1,500 sebulan dalam penggal pertama pemerintahan kami dan ini secara langsung akan membantu warga India yang bekerja dalam kategori ini. Start the discussion!
Sedang Dijalani Malaysian Indians Kerajaan Pakatan Harapan akan mengurangkan bilangan pekerja asing di Malaysia. 173 Buku Harapan Ini akan membolehkan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia, termasuklah kaum India, bertambah, dan mereka akan dapat bekerja dengan gaji minima baru iaitu sekurang-kurangnya RM1,500 sebulan dalam penggal pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Kerajaan Pakatan Harapan akan menubuhkan Sekolah Menengah Tamil dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Kerajaan Pakatan Harapan akan menyediakan skim kredit-mikro dan skim bantuan kewangan lain yang sesuai kepada peniaga kecil komuniti India, dengan tumpuan khusus kepada wanita, anak muda dan perniagaan dari rumah. Kerajaan Pakatan Harapan akan menubuhkan Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Saksama (Equal Employment Opportunity Commission) untuk menangani amalan pengambilan pekerja yang bersifat diskriminasi dan tidak adil di sektor awam dan juga sektor swasta. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Kerajaan Pakatan Harapan komited untuk menambahbaik kualiti perkhidmatan kesihatan seluruh negara, terutamanya di kawasan-kawasan ladang yang mempunyai ramai kaum India. Perkhidmatan kesihatan percuma ini akan memastikan kaum India yang memerlukan khidmat kesihatan akan dapat mengaksesnya apabila perlu. Start the discussion!
Sedang Dijalani Malaysian Indians Lembaga Wakaf Hindu juga akan ditubuhkan di peringkat negeri mengikut model Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang. Pada peringkat awal, Pakatan Harapan akan menubuhkan Lembaga Wakaf Hindu ini di Kedah, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Masalah pertukaran agama anak-anak bawah umur oleh ibu atau bapa secara unilateral telah beberapa kali melanda kaum India. Kerajaan Pakatan Harapan akan mengambil langkah segera untuk meyelesaikan isu ini dengan cara harmoni. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Melabur dalam skim-skim latihan teknikal dan vokasional (TVET) serta program perantis (apprenticeship) yang berkesan untuk memastikan wujud laluan pekerjaan yag baik untuk warga India. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Memastikan agensi perumahan negara menjadikan bantuan kepada keluarga India yang berkeperluan sebagai satu keutamaan, terutamanya untuk bekas pekerja ladang dan golongan B40. Mereka wajar mempunyai peluang memiliki rumah yang berkualiti dengan harga berpatutan, dan mekanisme bayaran pinjaman yang setara dengan kemampuan mereka termasuklah menggunakan skim sewa-beli. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Memperkenalkan sistem belanjawan negara mengikut konsep Belanjawan Mesra Gender (Gender Responsive Budgeting). Start the discussion!
Sedang Dijalani Malaysian Indians Memperkenalkan undang-undang baru di mana setiap negeri mempunyai kuasa memilih untuk mengambil bahagian dalam Lembaga Wakaf Hindu, iaitu Lembaga yang mengawasi pengurusan kuil Hindu secara telus Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Mempermudahkan proses mendapatkan lesen dan permit perniagaan dalam sektor perkhidmatan yang banyak disertai oleh kaum India, seperti sektor pengangkutan, logistik dan pusat kitar semula. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Menambah jumlah pelajar India di Sekolah-Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan di Maktab-Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) seluruh negara. Keutamaan akan diberikan kepada anak-anak India dari keluarga berpendapatan rendah, keluarga yang bekerja di ladang-ladang, dan mereka yang termasuk dalam kategori miskin bandar Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Penganut agama Hindu memerlukan kawasan secukupnya untuk kuil dan tanah perkuburan. Kerajaan Pakatan Harapan akan menyediakan kawasan secukupnya untuk kuil dan rumah ibadat penganut agama Hindu, serta untuk tanah perkuburan. Sekiranya terdapat kuil atau tanah perkuburan yang terpaksa dipindahkan, Kerajaan Pakatan Harapan hanya akan melakukannya setelah berunding dengan komuniti yang terbabit dan memastikan kawasan gantian yang setimpal diberikan. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan kerajaan negeri akan meletakkan syarat kepada pemaju perumahan supaya di kawasan-kawasan yang mempunyai bekas pekerja ladang dari kaum India yang ramai, maka, pemaju berkenaan mestilah menjalankan usaha-usaha yang perlu untuk membina rumah mampu milik untuk mereka. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Satu dana khas untuk pembangunan sosial dan ekonomi warga India akan dibentuk, dengan peruntukan sebanyak RM4 bilion untuk 10 tahun pertama. Dana ini akan dikhaskan untuk membantu membangunkan masyarakat India dengan cara yang saksama. Modal awal dana ini akan dikumpul daripada sumbangan Kerajaan Pakatan Harapan serta sumbangan syarikatsyarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat swasta. Untuk memastikan dana ini boleh berkuatkuasa segera, Kerajaan Pakatan Harapan akan memberi peruntukan awal segera berjumlah RM100 juta dalam belanjawan pertama kerajaan kami. Pengurusan dana ini akan melibatkan komuniti India secara menyeluruh, iaitu seperti model yang digunakan oleh SINDA Fund Singapura. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians semua Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan dan infrastruktur di setiap SJKT akan dinaiktarafkan agar sama dengan kualiti di Sekolah Kebangsaan. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Semua syarikat milik kerajaan (GLC), agensi-agensi kerajaan persekutuan, negeri dan pihak berkuasa tempatan, akan diarahkan meletakkan sasaran bahawa 10 peratus daripada bilangan pekerja baru mereka adalah dari kalangan komuniti India. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis akan ditubuhkan dalam penggal pertama pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan. Suruhanjaya ini akan diminta meneliti semua aduan tentang kematian dalam tahanan yang acap kali berlaku kepada warga India. Start the discussion!
Belum Bermula Malaysian Indians Untuk mengekang gejala penyalahgunaan dadah dan alkohol dan kegiatan gangsterisme di kalangan anak-anak muda India, Kerajaan Pakatan Harapan akan memastikan dasar sosial kami adalah efektif dan inklusif. Ini akan memastikan anak-anak muda India tidak terpinggir daripada masyarakat sehingga mereka terjerumus dalam gansterisme dan masalah sosial lain. Start the discussion!
Sedang Dijalani MALAYSIAN INDIANS Menyelesaikan masalah komuniti India yang tidak mempunyai status kewarganegaraan (stateless Indians) dalam tempoh 100 hari pentadbiran kami. Start the discussion!
Belum Bermula SENIOR CITIZENS Memberikan potongan cukai pendapatan untuk semua warga emas yang sedang bekerja, termasuk mereka yang membuat keputusan untuk kembali bekerja selepas persaraan. Start the discussion!
Belum Bermula SENIOR CITIZENS Memberi penghargaan RM150 kepada setiap warga emas (60 tahun ke atas) seperti yang diamalkan di negeri Pulau Pinang sekarang Start the discussion!
Belum Bermula SENIOR CITIZENS Memberi subsidi dan insentif untuk menggalakkan pembinaan kawasan kediaman persaraan (retirement villages) yang boleh menjamin kualiti hidup yang baik untuk warga emas. Start the discussion!
Belum Bermula SENIOR CITIZENS Memperkenalkan undang-undang anti diskriminasi umur supaya mana-mana majikan yang mendiskriminasi warga emas semata-mata kerana umur mereka akan dihukum dengan setimpal. Start the discussion!
Belum Bermula SENIOR CITIZENS Menambah bilangan Pusat Aktiviti Warga Emas. Start the discussion!
Belum Bermula SENIOR CITIZENS Menambah peruntukan kepada hospital-hospital awam untuk penjagaan kesihatan warga emas. Start the discussion!
Belum Bermula SENIOR CITIZENS Menyusun semula dasar kerajaan agar dapat ditingkatkan sektor ekonomi penjagaan (caring economy), termasuklah dengan cara mewujudkan pensijilan di IPTA dan IPTS khusus untuk jagaan dan keperluan kesihatan warga emas. Start the discussion!
Belum Bermula Women Cuti bersalin akan ditetapkan pada 90 hari. Start the discussion!
Belum Bermula Women Melaksanakan dasar dan program yang akan membawa ke arah mengoptimumkan kapasiti dan kadar guna tenaga wanita. Start the discussion!
Belum Bermula Women Melaksanakan kempen kesedaran awal untuk pemeriksaan pencegahan kanser serviks dan payudara, serta menjalankan program pemeriksaan mammogram dan pap smear di hospital-hospital kerajaan. Start the discussion!
Belum Bermula Women Memastikan penjagaan kesihatan dan keselamatan sosial wanita Start the discussion!
Belum Bermula Women Memastikan perancangan bandar dan desa mengambil kira faktor keselematan bagi kaum wanita dan anak gadis. Start the discussion!
Tidak Dipenuhi Women Memastikan sekurang-kurangnya 30 peratus daripada pembuat dasar di setiap peringkat adalah wanita. Start the discussion!
Belum Bermula Women Memastikan sistem ekonomi negara peduli wanita Start the discussion!
Belum Bermula Women Memastikan sistem pendidikan negara mengiktiraf dan membangunkan wanita Start the discussion!
Belum Bermula Women Memastikan sistem perundangan melindungi hak dan kehormatan wanita Start the discussion!
Belum Bermula Women Memberi insentif kepada majikan untuk menyediakan kemudahan penjagaan anak sama ada di tempat kerja ataupun berhampiran tempat kerja Start the discussion!
Belum Bermula Women Membolehkan industri penjagaan domestik (domestic caregiving industry) berkembang agar wujud penjagaan berkualiti bagi warga emas yang memerlukan bantuan, ibu selepas bersalin, dan keperluan-keperluan lain. Start the discussion!
Belum Bermula Women Membudayakan falsafah “wanita muda masa depan negara” sebagai tanggungjawab sosial utama dalam menggerakkan komuniti demi masa depan negara. Start the discussion!
Belum Bermula Women Memperbanyak program kesedaran kesihatan reproduktif di kalangan wanita pelbagai peringkat umur agar mereka boleh melindungi diri dan keluarga daripada risiko-risiko yang berbahaya. Start the discussion!
Belum Bermula Women Memperkenalkan konsep pendidikan sepanjang hayat agar wanita yang menangguhkan kerjaya untuk menjaga keluarga boleh melanjutkan pengajian dan latihan jika mereka mahu kembali bekerja. Start the discussion!
Belum Bermula Women Memperkenalkan pendidikan jantina yang komprehensif bermula di sekolah menengah. Start the discussion!
Belum Bermula Women Memperkenalkan program pendidikan amalan kesihatan wanita seperti aktiviti kesedaran gaya hidup sihat dan lain-lain yang sesuai. Start the discussion!
Belum Bermula Women Memperkenalkan Rang Undang-Undang Gangguan Seksual untuk menghentikan gangguan seksual di semua peringkat. Start the discussion!
Belum Bermula Women Memperkenalkan sistem audit penglibatan wanita di semua peringkat Start the discussion!
Belum Bermula Women Memperkenalkan skim KWSP untuk suri rumah. Caruman akan disumbangkan daripada caruman KWSP para suami yang bekerja pada kadar 2% sebulan yang tidak membebankan.Sebagai tanda penghargaan kepada suri rumah, Kerajaan Pakatan Harapan akan memberi sumbangancaruman sebanyah RM50 sebulan kepada KWSP para suri rumah. Start the discussion!
Belum Bermula Women Menambahbaik sistem pemilihan parti politik dan pilihan raya agar penglibatan wanita boleh dipertingkat. Start the discussion!
Belum Bermula Women Mendemokrasikan sistem politik agar wujud lebih ramai pemimpin wanita yang tampil ke hadapan Start the discussion!
Belum Bermula Women Menerapkan falsafah Hormat Wanita dan kefahaman gender dalam silibus pendidikan di semua peringkat. Start the discussion!
Sedang Dijalani Women Menggubal undang-undang untuk menetapkan umur 18 tahun sebagai had umur minimum perkahwinan. Start the discussion!
Belum Bermula Women Menjamin melalui sistem perundangan supaya wanita mempunyai hak yang sama untuk mendapat jumlah gaji yang sama bagi pekerjaan yang setara, serta peluang kenaikan pangkat yang telus. Start the discussion!
Belum Bermula Women Menubuhkan Institut Latihan Politik dan Kepimpinan Wanita Malaysia untuk melatih dan melahirkan pemimpin wanita masa depan. Start the discussion!
Belum Bermula Women Menubuhkan Jawatankuasa Penambahbaikan Undang-undang Keluarga dengan tujuan meminda undang-undang melibatkan penceraian, nafkah dan hak penjagaan anak, bagi memastikan penyelesaian yang lebih efsien dan lebih adil kepada wanita. Start the discussion!
Belum Bermula Women Menyemak semula semua undang-undang berkaitan kesaksaman gender bagi memastikan setiap wanita menikmati kesamarataan undang-undang. Start the discussion!
Belum Bermula Women Merangka program kesedaran dan latihan khas bagi menangani masalah kesihatan mental dan kemurungan berpanjangan di kalangan wanita. Start the discussion!
Belum Bermula Women Mewajibkan latihan dijalankan oleh majikan bagi menghapuskan gangguan seksual. Start the discussion!
Belum Bermula Women Mewujudkan dasar-dasar dan program-program khusus untuk meningkatkan pemilikan aset wanita, kadar pelaburan dan tabungan mereka. Start the discussion!
Belum Bermula Women Mewujudkan pusat khidmat setempat untuk membolehkan wanita membuat rujukan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu wanita di peringkat setempat Start the discussion!
Belum Bermula Women Mewujudkan skim mikro-kredit yang sistematik untuk meningkatkan akses usahawan wanita kepada pasaran perniagaan yang lebih meluas. Start the discussion!
Belum Bermula Women "Untuk embantu ibu-ibu yang mempunyai anak prasekolah, semua pusat pendidikan pra-sekolah yang kini diselia oleh pelbagai Jabatan dan Kementerian akan diletakkan di bawah satu bumbung yang dikenali sebagai Pusat Pembangunan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Development Center). Subsidi yang berpatutan akan diberikan kepada keluarga berpendapatan rendah. " Start the discussion!
Dipenuhi Youth C18-01 & YOUTH: Kerajaan Pakatan Harapan akan membubarkan Biro Tata Negara (BTN) yang selama ini giat menjadi agen politik murahan UMNO. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH 200,000 pekerjaan yang akan dicipta itu akan diwujudkan di Sabah dan Sarawak Start the discussion!
Sedang Dijalani YOUTH E02-05 & YOUTH: Memperluas aliran TVET dengan lebih tersusun, bermula dengan memperkembangkan aliran German Dual Vocational Training (GDVT) ke seluruh negara. Melalui skim ini, syarikat-syarikat akan diberi bayaran untuk menjalankan latihan-dalam-pekerjaan bagi penuntut aliran TVET agar lebih ramai anak muda mendapat faedah. Start the discussion!
Dipenuhi YOUTH Gobind: Siaran Piala Dunia percuma Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Meluaskan akses kepada kemudahan sukan dan rekreasi agar wujud keseimbangan kehidupan dan kerja Start the discussion!
Sedang Dijalani YOUTH Memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU). Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memansuhkan GST dan tol agar anak muda tidak terbeban dalam perbelanjaan seharian. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memastikan adanya lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang selayaknya Start the discussion!
Sedang Dijalani YOUTH Memastikan akses internet berkelajuan tinggi ke semua pekan dan kampung di seluruh negara. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Membatalan caj pembaharuan lesen motorsikal kepada anak-anak muda. Start the discussion!
Dipenuhi YOUTH Membebaskan guru-guru daripada bebanan birokrasi supaya mereka boleh menumpukan sepenuh perhatian terhadap tugas mereka mendidik generasi masa depan Malaysia. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memberi elaun sara hidup kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah yang mendapat tempat ke pusat pengajian tinggi awam. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memberikan peluang pendidikan berkualiti yang percuma Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memberi sokongan untuk pembangunan infrastruktur sukan eko seperti memanjat gunung, berbasikal rentas desa, perlumbaan berhalangan dan sukan-sukan lain sukan yang sesuai di kawasan-kawasan terpilih di seluruh negara Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Membina 100 lagi kawasan rekreasi hijau di seluruh negara, termasuk sekurang-kurangnya 10 taman air dan sukan lasak. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH ***Membina 1 juta rumah mampu milik di seluruh negara dalam tempoh dua penggal pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Membina laluan basikal di bandar-bandar seluruh Malaysia melalui kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Membina lebih banyak rumah selesa yang mampu dimiliki oleh golongan muda Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Membina litar lumba di kawasan-kawasan tertentu bagi membantu anak muda yang gemarkan sukan bermotor untuk berlumba dengan selamat. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Membina “stadium” e-sukan dengan infrastruktur yang lengkap bagi membantu anak muda yang berpotensi untuk memajukan diri dalam bidang terbabit Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memperkembang skim sewa-beli ke seluruh negara, termasuklah bagi rumah-rumah yang dibina oleh pemaju swasta. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memperkenalkan dasar-dasar pentadbiran yang membolehkan setiap anak muda mencapai potensi penuh mereka Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memperkenalkan Insentif Perkahwinan Anak Muda sebanyak RM500 setiap pasangan bagi mereka yang berumur di bawah 35 tahun pada perkahwinan pertama mereka, seperti yang sedang kami laksanakan di Selangor sekarang. Start the discussion!
Dipenuhi YOUTH Memperkenalkan kad pengangkutan awam bulanan bernilai RM100 dengan penggunaan tanpa had untuk apa sahaja bentuk pengangkutan awam intra-bandar di Lembah Kelang dan di semua bandar di Malaysia. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Memperluas program intervensi awal berkualiti tinggi untuk kanak-kanak kelainan upaya. Start the discussion!
Sedang Dijalani YOUTH Memupuk pemikiran kreatif, kritis dan analitis generasi muda serta mempersiapkan mereka dengan kemahiran sosial, sivik dan kepimpinan. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Menambah sekurang-kurangnya 10,000 buah bas pengangkutan awam seluruh negara bagi memperbaiki keterhubungan pengangkutan awam. Start the discussion!
Dipenuhi YOUTH Menangguhkan pembayaran balik pinjaman PTPTN kepada semua peminjam yang mendapat gaji kurang dari RM4000 sebulan dan memansuhkan dasar senarai hitam ke atas peminjam. Start the discussion!
Sedang Dijalani YOUTH Menawarkan siaran percuma melalui RTM semua liga sukan utama seluruh dunia, termasuk Liga Perdana Inggeris, untuk pasukan yang diminati ramai. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH ***Mencipta 1 juta pekerjaan dengan gaji sekurang-kurangnya RM2,500 sebulan untuk anak muda dalam masa 5 tahun pertama pentadbiran Pakatan Harapan. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Mengambil alih skim penyelenggaraan di kawasan perumahan kos rendah demi mengurangkan bebanan penduduk. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Menggalakkan perkembangan kegiatan seni dengan mencontohi kejayaan George Town Festival di Pulau Pinang dalam mengadakan festival kesenian peringkat negeri yang inklusif untuk semua rakyat Malaysia. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Menginstitusikan pemerkasaan anak muda melalui Dana Pemerkasaan dan Keusahawanan Anak Muda yang akan diberi peruntukan sebanyak RM 1 bilion setiap tahun. Dana ini boleh digunakan untuk membangunkan keupayaan anak muda terutama dalam sektor-sektor berikut: a. Pertanian dan penternakan moden b. Pembangunan pelancongan-eko di kawasan separa bandar dan luar bandar c. Kesenian dan industri kreatif d. E-sukan termasuk penghasilan permainan video dan bidang-bidang teknologi yang lain e. Pengkomersialan platform media sosial, termasuk vlogger, infuencer media sosial, dan penghasilan kandungan media sosial. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Mengurangkan bebanan kos sara hidup Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Menjamin pendidikan awam percuma yang lebih baik di setiap peringkat, bermula di pra-sekolah, sekolah rendah, menengah dan juga pendidikan tinggi. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Menstabilkan harga petrol bagi mengembalikan wang anak muda ke poket mereka. Start the discussion!
Dipenuhi YOUTH Menurunkan kos internet jalur lebar ke paras separuh daripada sekarang, dan pada masa yang sama, mempertingkat kelajuannya sebanyak dua kali ganda, agar peluang yang lebih luas dapat dinikmati oleh anak muda. Start the discussion!
Sedang Dijalani YOUTH Mewujudkan skim khas untuk membolehkan anak muda mengakses pinjaman perumahan untuk rumah pertama dengan lebih mudah. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Oleh kerana ramai anak muda menggunakan motorsikal untuk ke tempat kerja, Kerajaan Pakatan Harapan akan membina lebih banyak lorong motosikal, tempat berteduh dan infrastruktur lain yang diperlukan. Start the discussion!
Belum Bermula YOUTH Peruntukan subsidi kesihatan RM500 untuk anak muda yang mempunyai pendapatan isirumah di bawah RM3,000 sebulan. Start the discussion!
Belum Bermula Mempelbagai ruang aktiviti golongan muda Start the discussion!
Belum Bermula Memperluas skim bantuan kesihatan seperti Skim Peduli Sihat yang kini dijalankan di Selangor, ke seluruh negara. Start the discussion!