Komuniti Malaysian Indians

Masalah pertukaran agama anak-anak bawah umur oleh ibu atau bapa secara unilateral telah beberapa kali melanda kaum India. Kerajaan Pakatan Harapan akan mengambil langkah segera untuk meyelesaikan isu ini dengan cara harmoni.

May 10, 2018
Belum Bermula