Kos Kehidupan B10. Bekalan Makanan

B10-09: Pemberian bantuan akan dibuat dalam bentuk tunai kepada mereka yang layak untuk membolehkan mereka memilih sendiri baja dan benih yang berkualiti dan sesuai dengan keperluan sawah masing-masing

May 10, 2018
Belum Bermula