Kos Kehidupan B02. KESTABILAN HARGA

B02-04: Bekerjasama secara proaktif dengan pihak pembekal untuk memastikan bekalan barang-barang sentiasa mencukupi, terutama di musim perayaan.

May 10, 2018
Belum Bermula