Kos Kehidupan B03. JURANG KEKAYAAN

B03-03: Memberi keutamaan kepada rakyat berpendapatan paling rendah di kawasan luar bandar, terutamanya di negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan dan Sabah, serta kawasan-kawasan FELDA dan FELCRA

May 10, 2018
Belum Bermula