Reformasi Politik C13. PEROLEHAN BERINTEGRITI

C13-08: Industri Kecil dan Sederhana, termasuk IKS Bumiputera, akan diberi bantuan untuk mengakses maklumat mengenai tender-tender kerajaan, agar mereka mempunyai peluang yang saksama untuk membida kontrak yang sesuai dengannya

Pakatan Harapan MS71 May 10, 2018
Belum Bermula