Reformasi Politik C02. Jabatan Perdana Menteri

C02-05: Menurunkan peruntukan Jabatan Perdana Menteri daripada lebih RM17 bilion sekarang kepada kurang daripada separuh, iaitu RM8 bilion sahaja

PAKATAN HARAPAN MS48 May 10, 2018
Belum Bermula