Ekonomi D02. Merangsangkan pelaburan serta mempermudah proses perniagaan dan perdagangan

D02-08. Penambahbaikan sistem pendidikan dan latihan kemahiran, menggalakkan inovasi dan pengkomersialan harta intelek, membantu syarikat-syarikat menggunapakai teknologi, automasi dan sistem IT terkini.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula