Reformasi Politik C04. Pencegahan Rasuah

C04-06: Akta Kebebasan Maklumat akan digubal, dan peruntukan kewangan akan diberikan untuk melaksanakan akta baru ini

PAKATAN HARAPAN MS51 May 10, 2018
Belum Bermula