Reformasi Politik C06. WIBAWA INSTITUSI PARLIMEN

C06-07: Sistem Jawatankuasa Terpilih akan diinstitusikan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, lengkap dengan peruntukan dan staf sokongan yang sewajarnya untuk membolehkan ia berfungsi dengan berkesan

PAKATAN HARAPAN MS56 May 10, 2018
Belum Bermula