Ekonomi D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti

D06-02. Memastikan kualiti perlindungan hak pekerja di Malaysia setara dengan piawaian antarabangsa, termasuklah konvensyen yang digariskan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa (International Labour Organisation).

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula