Ekonomi D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti

D06-10. Mengkoordinasi dengan IKS agar perkhidmatan jagaan anak boleh disediakan dengan menggabungkan pekerja daripada beberapa syarikat di tempat yang sama, termasuklah dengan menggunakan khidmat syarikat keusahawanan sosial dan pertubuhan-pertubuhan bukan berteraskan keuntungan.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula