Reformasi Politik C07. KETELUSAN PILIHAN RAYA

C07-09: Memastikan nisbah yang adil dalam persempadanan semula kawasan pilihan raya, dan mengumumkan secara telus kepada khalayak umum, formula yang digunakan dalam menentukan bilangan pengundi dan saiz kawasan setiap kawasan pilihan raya

PAKATAN HARAPAN MS60 May 10, 2018
Belum Bermula