Ekonomi D08. Menjaminkan kesejahteraan rakyat jangka panjang

D08-03. Merombakkan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988 agar KWAN menjadi salah satu instrumen jaminan kestabilan kewangan negara pada masa depan, yang ditadbir secara professional.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula