Reformasi Politik C10. TENTERA & POLIS

C10-07: Peranan dan fungsi Cawangan Khas Polis (Special Branch) akan diperhalusi dan dipermodenkan, agar mereka memberi tumpuan kepada keselamatan dalam negeri, anti-terorisme dan jenayah terancang

PAKATAN HARAPAN M65 May 10, 2018
Belum Bermula