Komuniti F01. ILTIZAM KHUSUS UNTUK WARGA FELDA

F01-03(E): Gunakan dividen yang diperolehi daripada pelaburan FELDA dan anak-anak syarikat FELDA untuk mengurangkan bebanan hutang yang terpaksa ditanggung oleh warga FELDA, termasuklah hutang tanam semula, hutang membaiki rumah, hutang membeli rumah, hutang “pendahuluan hasil” dan lain-lain lagi.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula