Reformasi Politik C12. GLC

C12-06: Menerima pakai piawaian antarabangsa, seperti Garispanduan OECD Mengenai Tadbir Urus Syarikat Milik Kerajaan, dalam rangka memperbaiki keseluruhan tadbir urus GLC

PAKATAN HARAPAN MS69 May 10, 2018
Belum Bermula