Reformasi Politik C12. GLC

C12-07: Sebuah Jawatankuasa Khas Parlimen akan ditubuhkan untuk menerima laporan secara berkala daripada Bahagian Pelaburan Kerajaan Kementerian Kewangan mengenai prestasi GLC-GLC dalam negara

PAKATAN HARAPAN MS69 May 10, 2018
Belum Bermula