Reformasi Politik C15. PIHAK BERKUASA TEMPATAN

C15-01: Memastikan PBT seluruh negara boleh mencapai piawaian perkhidmatan antarabangsa dalam menjalankan tanggungjawab mereka seperti yang dinyatakan dalam Sustainable Development Goals 2030

PAKATAN HARAPAN MS75 May 10, 2018
Belum Bermula