Reformasi Politik C16. HAK ASASI

C16-05: Kapasiti pejabat Wakil Malaysia ke Suruhanjaya Antara Kerajaan ASEAN Mengenai Hak Asasi Manusia (AICHR) juga akan dipertingkat agar kita boleh memainkan peranan utama di peringkat serantau

PAKATAN HARAPAN MS76 May 10, 2018
Belum Bermula