Pembinaan Negara E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat

E01-03: Insentif yang sesuai akan diberikan supaya lebih banyak sektor swasta melibatkan diri dalam membantu memperbaiki sekolah-sekolah kerajaan melalui program usahasama antara kerajaan dan sektor swasta (public- private partnership) dan melalui tanggungjawab sosial korporat (CSR)

PAKATAN HARAPAN MS130 May 10, 2018
Belum Bermula