Pembinaan Negara E01. Menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan terbaik untuk rakyat

E01-09: Memastikan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan diberikan dana dan kuasa yang secukupnya untuk menjalankan tugas mereka, terutamanya dalam memastikan sistem Pendidikan kita adalah kompetitif dan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

PAKATAN HARAPAN MS131 May 10, 2018
Belum Bermula