Pembinaan Negara E02. Mengembalikan wibawa universiti awam dan pengajian tinggi

E02-02: Kesatuan Pelajar (Students Union) pula akan diberikan peruntukan tersendiri oleh institusi, dan mereka bebas mentadbir kesatuan sendiri, sesuai dengan amalan negara-negara maju

PAKATAN HARAPAN MS134 May 10, 2018
Belum Bermula