Pembinaan Negara E03. Membela nasib golongan OKU

E03-05: Insentif sekaligus akan diberikan kepada syarikat- syarikat swasta untuk menyediakan kemudahan bagi golongan istimewa

Belum Bermula