Pembinaan Negara E03. Membela nasib golongan OKU

E03-07: Pusat-pusat jagaan golongan urang upaya akan diletakkan di bawah kawal selia Suruhanjaya Pertubuhan Kebajikan dan Bukan Berteraskan Keuntungan agar mereka mendapat sokongan yang sewajarnya

PAKATAN HARAPAN MS138 May 10, 2018
Belum Bermula