Pembinaan Negara E05. Mendokong keutuhan institusi keluarga dan kejiranan

E05-01: Mengiktiraf nilai institusi keluarga dalam sistem percukaian negara. Langkah segera yang akan kami lakukan ialah dengan membolehkan pelepasan cukai pendapatan dipindahkan antara suami dan isteri (transferable tax allowance) dengan kadar yang lebih tinggi. Di samping itu, kami juga akan memperkenalkan pelepasan cukai pendapatan untuk pasangan yang berkahwin (married couple allowance)

PAKATAN HARAPAN MS141 May 10, 2018
Belum Bermula