Pembinaan Negara E05. Mendokong keutuhan institusi keluarga dan kejiranan

E05-02: Memastikan pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi disebarluas ke seluruh negara dan tidak bertumpu di bandar-bandar besar sahaja. Ini bagi mengurangkan penghijrahan yang jauh dari keluarga

PAKATAN HARAPAN MS141 May 10, 2018
Belum Bermula