Komuniti SENIOR CITIZENS

Menyusun semula dasar kerajaan agar dapat ditingkatkan sektor ekonomi penjagaan (caring economy), termasuklah dengan cara mewujudkan pensijilan di IPTA dan IPTS khusus untuk jagaan dan keperluan kesihatan warga emas.

May 10, 2018
Belum Bermula