Komuniti SENIOR CITIZENS

Memberi subsidi dan insentif untuk menggalakkan pembinaan kawasan kediaman persaraan (retirement villages) yang boleh menjamin kualiti hidup yang baik untuk warga emas.

May 10, 2018
Belum Bermula