Komuniti Malaysian Indians

Melabur dalam skim-skim latihan teknikal dan vokasional (TVET) serta program perantis (apprenticeship) yang berkesan untuk memastikan wujud laluan pekerjaan yag baik untuk warga India.

May 10, 2018
Belum Bermula