Komuniti Malaysian Indians

Kerajaan Pakatan Harapan akan mengurangkan bilangan pekerja asing di Malaysia. 173 Buku Harapan Ini akan membolehkan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia, termasuklah kaum India, bertambah, dan mereka akan dapat bekerja dengan gaji minima baru iaitu sekurang-kurangnya RM1,500 sebulan dalam penggal pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan.

May 10, 2018
Sedang Dijalani
Jul 2018

New minimum wage in two months: Kulasegaran

Sun Daily July 24, 2018