Komuniti Women

Menubuhkan Jawatankuasa Penambahbaikan Undang-undang Keluarga dengan tujuan meminda undang-undang melibatkan penceraian, nafkah dan hak penjagaan anak, bagi memastikan penyelesaian yang lebih efsien dan lebih adil kepada wanita.

May 10, 2018
Belum Bermula