Reformasi Politik C02. Jabatan Perdana Menteri

C02-01: Tempoh jawatan Perdana Menteri akan dihadkan kepada dua penggal sahaja

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula