Ekonomi D05. Meningkatkan pendapatan rakyat majoriti

D05-03. Berkongsi 50 peratus daripada kos ini dengan majikan. Ini bermaksud apabila gaji minimum dinaikkan daripada RM1,000 ke RM1,500, Kerajaan Pakatan Harapan akan membiayai RM250, manakala majikan pula membiayai RM250 lagi.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Sedang Dijalani
Jul 2018

New minimum wage in two months: Kulasegaran

Sun Daily July 24, 2018