Ekonomi D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti

D06-01(A). Memperkukuhkan hak para pekerja menubuhkan kesatuan sekerja dan memilih kesatuan sekerja di tempat kerja masing-masing. Para pekerja perlu diberi hak untuk menubuhkan kesatuan sekerja, dan kebebasan mereka untuk menyertai secara sukarela sesebuah kesatuan akan dipertahankan.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula