Ekonomi D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti

D06-01(B). Melindungi dan memperluaskan hak pekerja untuk berunding dengan majikan secara berkumpulan (collective bargaining).

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula