Ekonomi D06. Menaikkan martabat golongan pekerja dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti

D06-07. Memberi latihan semula secara percuma kepada mereka yang menganggur dalam sektor-sektor baru, terutamanya sektor teknologi, demi menyiap-siagakan pekerja Malaysia menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula