Ekonomi D09. Membela nasib Orang Asal di Semenanjung Malaysia

D09-01(B). Menyusun langkah-langkah perlu agar Ketua Pengarah JAKOA dapat dilantik dari kalangan masyarakat Orang Asal sendiri.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula