Ekonomi D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar

D10-02. Mengkaji semula dasar dan peraturan alam sekitar supaya setaraf dengan Amalan Baik Antarabangsa.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula