Ekonomi D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar

D10-07. Mempertingkatkan penjanaan tenaga melalui sumber boleh diperbaharui daripada 2 peratus sekarang kepada 20 peratus menjelang 2025.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula