Ekonomi D10. Mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar

D10-09. Menilai semula dasar pelaburan negara agar keutamaan diberikan kepada industri yang berteknologi tinggi dan menggunakan tenaga daripada sumbersumber boleh diperbaharui.

Pakatan Harapan May 10, 2018
Belum Bermula