Reformasi Politik C14. Federalisme

C14-01: Pembahagian hak dan tanggungjawab seperti yang tersenarai dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan akan dihormati, dan perubahan Jadual Kesembilan untuk menambah kuasa kerajaan pusat akan diminimumkan

PAKATAN HARAPAN MS73 May 10, 2018
Belum Bermula