Reformasi Politik C16. HAK ASASI

C16-03: elan Hak Asasi Manusia Kebangsaan akan dperbaiki dan dilaksanakan sepenuhnya. Matlamat kita ialah agar kedudukan Malaysia dalam Universal Periodic Review menjadi lebih baik dan peningkatan prestasi kita selaras dengan perkembangan dunia.

PAKATAN HARAPAN MS76 May 10, 2018
Belum Bermula